Terminologia CONREGO

W dokumentacji i aplikacji CONREGO pojawiają się terminy, które mogą wymagać wyjaśnień. Poniżej znajdziesz te najważniejsze.

Organizatorzy wydarzeń dość często zmuszeni są dzielić uczestników na kategorie. Podział ma miejsce w przypadku, gdy różnym uczestnikom mają być zaoferowane różne warunki udziału w danym wydarzeniu. Na etapie procesu rejestracji taki podział nazywamy rodzajem uczestnictwa.

Przykład: w danym wydarzeniu uczestniczą słuchacze (wnoszący opłatę 500 EUR), członkowie organizacji (wnoszą opłatę 250 EUR) oraz dziennikarze (rejestrują się bezpłatnie).
Dla takiego wydarzenia najłatwiej jest stworzyć 3 rodzaje uczestnika po to, by:
- przypisać każdemu różne stawki za uczestnictwo,
- dla dziennikarzy ukryć w formularzu rejestracyjnym sekcję z danymi do faktury,
- dla słuchaczy i członków organizacji ukryć pole "Redakcja", które chcemy pokazać jedynie dla dziennikarzy w celu ich akredytacji.

Rodzaje uczestnictwa konfigurujemy za pomocą sekcji Konfiguracja systemu > Konfiguracja eventu.

Dla każdej rejestracji, która pojawia się w bazie aplikacji przypisany jest status, który dość precyzyjnie określa jest stan.
 • Rozpoczęta - status oznacza, że uczestnik rozpoczął rejestrację, lecz świadomie lub nieświadomie jej nie dokończył. Rejestracja o takim statusie powstaje z chwilą przejścia uczestnika z pierwszego etapu rejestracji (Formularz rejestracyjny) do kolejnego etapu. Zależnie od kształtu procesu rejestracji będzie to etap agendy, wyboru noclegu lub podsumowania. Dzięki zapisanym w systemie danym organizator może podjąć z uczestnikiem dialog w celu zapewnienia wsparcia.
  Status domyślnie nie blokuje miejsc wolnych spośród dostępnych limitów na salach konferencyjnych i w obiektach noclegowych oraz nie blokuje możliwości wykorzystania adresu e-mail uczestnika przy kolejnej próbie rejestracji.
 • Zakończona - jest to status końcowy dla poprawnie zakończonej rejestracji bezpłatnej. Jeśli rejestracja została zakończona przez uczestnika, to otrzymał on także wiadomość z potwierdzeniem rejestracji (Etap VI).
  Status domyślnie blokuje miejsca wolne spośród dostępnych limitów na salach konferencyjnych i w obiektach noclegowych oraz blokuje możliwość wykorzystania adresu e-mail uczestnika przy kolejnej próbie rejestracji.
 • Nieopłacona - jest to status końcowy dla:
  - poprawnie zakończonej rejestracji płatnej przy założeniu, że uczestnik wybrał metodę płatności zwykłym przelewem,
  - poprawnie zakończonej rejestracji płatnej przy założeniu, że uczestnik wybrał płatność elektroniczną opartą o integrację z jedną z bramek operatorów płatności lecz transakcja nie została zakończona poprawnie lub nadal oczekuje na autoryzację,
  Jeśli rejestracji został nadany status "nieopłacona" to uczestnik zapewne otrzymał wiadomość z potwierdzeniem rejestracji (Etap VI) i załączoną fakturą pro forma.
  Status domyślnie blokuje miejsca wolne spośród dostępnych limitów na salach konferencyjnych i w obiektach noclegowych oraz blokuje możliwość wykorzystania adresu e-mail uczestnika przy kolejnej próbie rejestracji.
 • Opłacona - jest statusem końcowym poprawnie zakończonej przez uczestnika rejestracji płatnej przy założeniu, że uczestnik wybrał płatność elektroniczną opartą o integrację z jedną z bramek operatorów płatności i transakcja została sfinalizowana.
  Status domyślnie blokuje miejsca wolne spośród dostępnych limitów na salach konferencyjnych i w obiektach noclegowych oraz blokuje możliwość wykorzystania adresu e-mail uczestnika przy kolejnej próbie rejestracji.
 • Anulowana - status nadawany przez administratora dla zgłoszeń wysłanych przez osoby, które zrezygnowały z uczestnictwa.
  Status domyślnie nie blokuje miejsc wolnych spośród dostępnych limitów na salach konferencyjnych i w obiektach noclegowych oraz nie blokuje możliwości wykorzystania adresu e-mail uczestnika przy kolejnej próbie rejestracji.
 • Porzucona - status oznacza, że uczestnik rozpoczął rejestrację i świadomie ją przerwał przechodząc w trakcie procesu rejestracji na inną zakładkę serwisu internetowego, co spowodowało wygaśnięcie sesji cookies w przeglądarce. Zakładamy, że przerwanie procesu jest świadome, ponieważ zanim nastąpi uczestnik ujrzy stosowne ostrzeżenie na ekranie i musi potwierdzić chęć przerwania rejestracji.
  Status domyślnie nie blokuje miejsc wolnych spośród dostępnych limitów na salach konferencyjnych i w obiektach noclegowych oraz nie blokuje możliwości wykorzystania adresu e-mail uczestnika przy kolejnej próbie rejestracji.
 • Oczekująca - jest to status roboczy nadawany przez administratora w celu oznaczenia uczestników, którzy są niezdecydowani lub oczekują na decyzję organizatora związaną z ich udziałem w wydarzeniu.
  Status domyślnie nie blokuje miejsc wolnych spośród dostępnych limitów na salach konferencyjnych i w obiektach noclegowych oraz nie blokuje możliwości wykorzystania adresu e-mail uczestnika przy kolejnej próbie rejestracji.
 • Zaimportowana - status tymczasowy nadawany rejestracjom, które importujemy do systemu na podstawie plików XLS.
  Status domyślnie nie blokuje miejsc wolnych spośród dostępnych limitów na salach konferencyjnych i w obiektach noclegowych oraz nie blokuje możliwości wykorzystania adresu e-mail uczestnika przy kolejnej próbie rejestracji.

Grupa uczestników, grupa rejestracji lub grupa ankiet to zbiór zgłoszeń generowany w określonym czasie, zapisany pod określoną nazwą, zawierający rekordy aktualne na czas utworzenia grupy.

Przykład: Jeśli dziś utworzymy grupę rejestracji spełniających kryterium nieopłacona i zapiszemy ją pod nazwą "NIEOPŁACONE 20 maja" to jutro, pomimo zmiany statusu części uczestników z "nieopłacona" na "opłacona" osoby te nadal będą przypisane do grupy "NIEOPŁACONE 20 maja" .

Mechanizm tworzenia grup uczestników został opisany w sekcji Raporty - Uczestnicy.

System CONREGO posługuje się w wielu modułach polami danych, które są uznane za podstawowe. Do takich pól podstawowych zaliczamy:

 • imie,
 • nazwisko,
 • email,
 • telefon,
 • organizacja,
 • metoda_platnosci,
 • haslo.

Różne moduły aplikacji odwołują się do tych pól w wielu sytuacjach, na przykład podczas prezentacji danych w tabeli Raporty > Uczestnicy. Zdarza się jednak, że z różnych powodów budując formularz rejestracyjny dla uczestników wydarzenia zapragniesz stworzyć go od podstaw i nadasz nowym polom inne identyfikatory (np. zamiast 'imie' posłużysz się identyfikatorem 'first_name'). Usunięcie pola 'imie' i zastąpienie go nowym polem nie zostanie automatycznie wykryte przez system i należy mu w tym pomóc. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi funkcja w sekcji Formularz rejestracyjny umożliwiająca tzw. mapowanie pól. Polega ono na powiązaniu pól konfigurowalnych z podstawowymi (wymienionymi wyżej) w bazie danych tak, by system mógł dowolne wskazane przez Ciebie pole potraktować zgodnie z Twoim planem jako np. e-mail i na bazie tego wyboru funkcjonować wysyłając potwierdzenia rejestracji i mailingi.

Tagi HTML zwane również znacznikami, służą do bardziej zaawansowanego formatowania tekstów na stronach wydarzenia oraz w wysyłanych mailingach. Tagi HTML są umieszczone w ostrych nawiasach - <> i oprócz samego taga, mogą również zawierać atrybuty modyfikujące dany znacznik. Większość znaczników do poprawnego działania musi zostać zamknięta znacznikiem zamykającym, który ma taką samą nazwę ale poprzedzoną znakiem /, w znaczniku zamykającym nie używa się atrybutów nawet jeśli znacznik otwierający posiadał atrybuty. Większość znaczników będzie więc wyglądała następująco:
<nazwa-znacznika atrybut="wartość">zawartość</nazwa-znacznika>.

Przykład funkcjonującego znacznika:

<span style="color:blue;">Ten tekst zostanie wyświetlony na niebiesko</span>

Którego zawartość będzie wyglądała tak:
Ten tekst zostanie wyświetlony na niebiesko

Tag systemowy oznacza ciąg znaków zamknięty w nawiasie kwadratowym [ ], który wywołuje wartość wynikającą z parametrów rejestracji uczestnika.
Tagi systemowe wywołujemy zwykle za pomocą panelu dostępnego w trakcie edycji:
- etapu IV i etapu V rejestracji,
- wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji lub potwierdzeniem transakcji,
- strony z podziękowaniem na wysyłkę zgłoszenia przez moduł Ankiety,
- wiadomości e-mail wysyłanych przez moduł Ankiety,
- szablonu dokumentu PDF za pomocą modułu Generator PDF.

Tagi systemowe dostępne w bieżącej wersji aplikacji CONREGO to:

 • [registration_number] - generuje on numer rejestracji nadawany przy zakończeniu procesu przez uczestnika,
 • [registration_agenda] - osadza tabelę zawierającą agendę wydarzeń wybranych przez uczestnika na drugim etapie procesu rejestracji,
 • [registration_hotel] - osadza tabelę zawierającą informację o dokonanej rezerwacji hotelu i pokoju na trzecim etapie procesu rejestracji,
 • [registration_total_price] - osadza kwotę stanowiącą sumę wszystkich kosztów rejestracji uczestnika (na podstawie opcji agendy i cennika),
 • [qrcode] - generuje i osadza grafikę kodu QR przypisanego do rejestracji uczestnika,
 • [barcode] - generuje i osadza grafikę kodu kreskowego przypisanego do rejestracji uczestnika.

Tag rejestracji (zwany także tagiem pól formularza) oznacza ciąg znaków zamknięty w nawiasie kwadratowym [ ], który wywołuje wartość jednego z uzupełnionych przez uczestnika pól formularza rejestracyjnego (z reguły dostępnego na pierwszym etapie rejestracji).

Przykład:
w podsumowaniu chcesz zaprezentować dane uczestnika, które wprowadził na poprzednim kroku tak, aby mógł zweryfikować ich poprawność. Dla przykładu te dane to: imię, nazwisko, firma, stanowisko, adres e-mail, telefon. Tagi, którymi wywołasz wartości tych pól będą zawierały dokładny zapis ID danego pola w bazie danych, czyli:
[imie] [nazwisko] [firma] [stanowisko] [email] [telefon]

W efekcie uzyskasz w treści podsumowania zapis:
Jan Kowalski CONREGO wdrożeniowiec support@conrego.com +48733666922

Nie wygląda to najlepiej, ponieważ formatując tekst dążyć będziemy raczej do zapisu:

Imię: [imie]
Nazwisko: [nazwisko]
Firma: [firma]
Stanowisko: [stanowisko]
E-mail: [email]
Telefon: [telefon]

W praktyce jednak nie wszystkie pola w formularzu są wymagane. W powyższym układzie treści jeśli ktoś pozostawiłby pole [telefon] puste to pozostałaby bezcelowo osadzona etykieta Telefon:. Takie braki nie wyglądają dobrze, więc zastosujemy tzw. modyfikator. Najczęściej używanym modyfikatorem jest |withlabel. Zawiera on warunek, który:
- pokazuje lub ukrywa treść całego wiersza, jeśli nie zostało uzupełnione pole w formularzu,
- dodaje etykietę w danej wersji językowej,
- dokłada znacznik <br /> na koniec ciągu znaków generowany przez każdy tag.

Dzięki modyfikatorowi kod będzie wyglądał następująco:
[imie|withlabel] [nazwisko|withlabel] [firma|withlabel] [stanowisko|withlabel] [email|withlabel] [telefon|withlabel]

...i wygeneruje treść:

Imię: Jan
Nazwisko: Kowalski
E-mail: support@conrego.com
Telefon: +48733666922

Tag pól ankiety oznacza ciąg znaków zamknięty w nawiasie kwadratowym [ ], który wywołuje wartość jednego z uzupełnionych przez uczestnika pól formularza ankietowego.
Działanie tagów pól ankiety jest identyczne z tagami rejestracji.

Tagiem dodatkowym nazywamy ciąg znaków zamknięty w nawiasie kwadratowym [ ], który wywołuje treść generowaną na bazie kodu PHP.

Przykład: w pliku zgoda-opiekuna.php zapisany został kod:

<? if($oReg->wiek=='0-18'){?>
    Twój wiek wskazuje, że powinieneś mieć zgodę opiekunów na udział w konferencji.
<? } ?>

Powyższy kod warunkuje pojawienie się treści w zależności od wartości pola "wiek", które zostało wcześniej skonfigurowane w formularzu. Zatem za pomocą takiego taga można wywołać w treści:
- jednego z etapów rejestracji,
- wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji lub transakcji,
- określoną w kodzie taga treść warunkową.

Tagi dodatkowe czynią proces rejestracji i wynikającą z niego komunikację niezwykle elastyczną. Tagi dodatkowe wykorzystywane są najczęściej w sytuacjach, gdzie treść powinna być uzależniona od tego, czy uczestnictwo wiąże się z opłatami. Kolejnym częstym powodem ich wykorzystania są zróżnicowane treści zależne od wybranej przez uczestnika metody płatności. Przykładowo, nie powinniśmy informować uczestnika, który wybrał już płatność zwykłym przelewem o tym, jak zrealizować transakcję kartą kredytową.

Jeśli planujesz korzystać z tagów dodatkowych to wiedz, że do ich przygotowania niezbędna jest znajomość języka PHP lub pomoc programisty. Każdy tag należy zapisać jako plik PHP w katalogu /application/classes/views/tags/ i aktywować w ostatnim panelu sekcji Konfiguracja systemu - Proces rejestracji.

Tagiem załącznika PDF nazywamy ciąg znaków zamknięty w nawiasie kwadratowym [ ], który powoduje, że do wysyłanej wiadomości e-mail załączony zostanie jeden z dokumentów PDF przygotowany za pomocą modułu Generator PDF. Aplikacja w pierwszej kolejności generuje plik PDF dla danego uczestnika (mogą być w jego szablonie zawarte treści bazujące na innych tagach systemu, więc dokument jest w locie personalizowany) i załącza do wiadomości e-mail wysyłanej w drodze Etapu VI, wraz z Potwierdzeniem transakcji lub za pośrednictwem modułu Komunikacja.

Rozróżniamy dwa typy Kodów zaproszeniowych:
1. odblokowujące rejestrację uczestnika na wybranych rodzajach uczestnictwa, które konfigurujemy w sekcji Konfiguracja systemu > Konfiguracja eventu,
2. indywidualne, jednorazowo odblokowujące rejestrację, do wykorzystania przez pojedynczego uczestnika.

Kod zaproszeniowy indywidualny (invicode / Kod Uczestnika) jest ciągiem znaków, który zostaje automatycznie przypisany do każdej rejestracji w systemie. Kody te nie zawierają znaków l,I,1,|,0,O i składają się jedynie z dużych liter oraz cyfr. Możemy również przypisać kody do każdej rejestracji w systemie własnoręcznie, poprzez import ustalonych wcześniej kodów wraz z danymi uczestników, lub zmieniając ręcznie kod uczestnika na jego karcie uczestnika w sekcji Raporty > Uczestnicy. Celem jaki osiągamy w ten sposób jest umożliwienie uczestnikowi odblokowania rejestracji na określonych warunkach.

Przykład:
Wyobraź sobie, że chcesz rozesłać do 2000 osób zaproszenie do rejestracji, ale część z tych osób będzie rejestrowała się za darmo, a inni będą zobowiązani za uczestnictwo zapłacić. Dzięki mechanizmowi obsługi kodów zaproszeniowych / Kodów Uczestników, możesz wygenerować dwie bazy do importu. Pierwsza będzie zawierała osoby z uczestnictwem darmowym, druga z płatnym.
a) do importowanego pliku XLS możesz dodać własne kody zaproszeniowe lub pozwolić aby system wygenerował je automatycznie,
b) na etapie importu wybierz jaki rodzaj uczestnictwa mają mieć przypisany importowane rekordy,
c) w mailingu z zaproszeniem przygotuj link z parametrem href="nazwa_domeny/welcome/invite/[invicode]",
d) ukryj w formularzu pole wyboru rodzaju uczestnictwa (UWAGA: użyj w tym celu pliku CSS conrego.css),
e) zaproszenia rozesłane z systemu pozwolą uczestnikom na otwarcie formularza opcjonalnie uzupełnionego zaimportowanymi danymi, ale bez możliwości zmiany rodzaju uczestnictwa.

Checkbox jest to przycisk wyboru w formie kwadratu. Jeżeli kwadrat jest wypełniony znacznikiem w postaci v oznacza to, że opcja, której etykieta widoczna jest przy wybranym elemencie typu checkbox została wybrana.

Przykład:

Winter Spring Summer Autumn

Radio button jest to przycisk wyboru opcji - w przypadku zaznaczenia jednego z dostępnych w bloku formularza radio button'ów inne zostaną automatycznie dezaktywowane. Jeżeli selektor typu radio button jest oznaczony czarną kropką, to opcja opisana przy nim została wybrana.

Przykład:

Winter Spring Summer Autumn

Pole select to lista rozwijalna, z której możemy wybrać tylko jedną opcję. Przy wprowadzaniu wartości kolejnych opcji należy również wprowadzić wartość domyślną, czyli taką, która wyświetla się przed wybraniem jakiejkolwiek innej opcji (zazwyczaj jest to "- wybierz -").

Przykład:

Textarea jest to pole formularza służące do wpisywania treści dłuższych, niż standardowe pole tekstowe. Może służyć na przykład do wpisywania abstraktu prac naukowych, uzasadnień chęci uczestnictwa itp.

Przykład:

Abstrakt jest streszczeniem książki lub artykułu naukowego, które zawiera podstawowe informacje o tematyce pracy oraz oddzieloną przecinkami listę słów kluczowych. Pełna definicja abstraktu dostępna jest na stronie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Abstrakt.

Dwuwymiarowy kod (w formie kwadratu) mogący pomieścić do 984 polskich znaków. W systemie CONREGO każdy uczestnik ma przyporządkowany dla niego kod QR, który może zostać wykorzystany podczas obsługi recepcji czy kontroli dostępu. Kodów QR można również używać aby zamieścić odnośniki do stron internetowych (np. strony internetowej z programem wydarzenia). Takie kody uczestnicy mogą skanować za pomocą smartfonów lub tabletów z zainstalowaną odpowiednią aplikacją.

Jednowymiarowy kod (w formie pionowych pasków) o znacznie mniejszej pojemności niż kod QR. W systemie CONREGO każdy uczestnik ma przypisany, poza kodem QR, również kod kreskowy. Czytniki kodów QR mogą odczytywać również kody kreskowe ale tańsze czytniki kodów kreskowych nie są w stanie odczytać kodów QR.

CRON to program zajmujący się okresowym wywoływaniem innych programów / skryptów. W CONREGO wykorzystywany jest do masowej wysyłki wiadomości e-mail. CRON ustawiany jest po stronie serwera obsługującego system. Jeżeli masz problem z jego konfiguracją skontaktuj się z firmą hostingową która obsługuje twój serwer.

Konfiguracja mechanizmu CRON na różnych serwerach będzie z pewnością odbywała inaczej. Niemniej większość systemów umożliwi posłużenie się parametrami standardowymi:

Polecenie / Skrypt links -dump http://nazwadomeny.eu/cron/do_cron/klucz_dostepu(2)
Przykład: links -dump http://nazwadomeny.eu/cron/do_cron/438219
Plik na komunikaty /dev/null
Plik na błędy /dev/null

Bądź na bieżąco z nowościami i subskrybuj newsletter CONREGO

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję regulamin korzystania z usług newslettera internetowego na stronie conrego.com.pl
Ta strona używa cookies celem gromadzenia danych o użytkownikach w celach marketingowych i obsługi procesów związanych z realizacją zamówień. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję