Komunikacja - Wysyłka wiadomości

Za pomocą modułu Komunikacja tworzymy, zapisujemy i wysyłamy masowe wiadomości e-mail.

Wiadomości przygotowane za pomocą sekcji Wysyłka wiadomości kierujemy do potencjalnych lub zarejestrowanych uczestników z wielu powodów:

 • spersonalizowany mailing informacyjny dla uczestników zarejestrowanych na wydarzenie,
 • dystrybucja dokumentów (np. wejściówek lub certyfikatów przygotowanych za pomocą modułu Generator PDF,
 • wysyłka zaproszeń elektronicznych z linkiem lub kodem zaproszeniowym (ogólnym lub unikatowym dla uczestnika), umożliwiającym rejestrację.

Wysyłka wiadomości realizowanych za pomocą modułu Komunikacja realizowana jest w oparciu o harmonogram zadań CRON. Oznacza to, że nie następuje ona natychmiastowo, tylko dzielona jest na paczki (po 100 wiadomości), które serwer w oparciu o CRON wysyła w określonych interwałach czasu.

Interfejs modułu Komunikacja podzielony jest na trzy sekcje:

Tworzenie mailingu

Panel Tworzenie mailingu umożliwia wybór adresatów i nadawcy, wprowadzenie tematu oraz edycję treści wiadomości e-mail.

 1. Selektor Utwórz nową lub wybierz gotową grupę pozwala nam na wybór jednej z istniejących grup lub przejście do ekranu ich tworzenia za pomocą linku Utwórz nową. O tym jak tworzyć nowe grupy dowiesz się w filmie Poradnik: Jak tworzyć grupy uczestników na potrzeby raportów i mailingów.

  UWAGA: Wysyłka wiadomości możliwa jest także na adresy e-mail manualnie wprowadzone jako lista (adresy zawarte na liście powinny być separowane przecinkami). W przypadku wysyłki wiadomości do wprowadzonej listy adresów wybierz w opisanym wyżej selektorze opcję dowolne adresy e-mail odbiorców.

 2. Pole Odpowiedz do umożliwia wprowadzenie alternatywnego do nadawcy adresu e-mail, na który zostanie wysłana odpowiedź, jeżeli uczestnik zdecyduje się odpisać na wiadomość. Jeśli pozostawisz to pole puste to odpowiedź zostanie wysłana na domyślny adres nadawcy konfigurowany w sekcji Konfiguracja systemu > Konfiguracja systemu - Konfiguracja e-mail, mailingu, CRON.
 3. Pole Nadawca pozwala na wybór jednego z nadawców, których możesz skonfigurować w sekcji Konfiguracja systemu - Konfiguracja e-mail.
 4. Pole Temat umożliwia do wprowadzenie tematu przygotowywanej wiadomości.
 5. Największą część interfejsu stanowi edytor treści oparty o popularną bibliotekę TinyMCE. Edytor umożliwia edycję wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie rejestracji w trybie wizualnym oraz wykorzystanie czystego kodu HTML. Jest to szczególnie przydatne, gdy szablon wiadomości został przygotowany za pomocą zewnętrznego narzędzia i wygodniej jest skorzystać z oryginalnego kodu.
 6. Panel Tagi korespondencji seryjnej zawiera podzieloną na grupy listę przycisków wywołujących w edytorze różne tagi:
  systemowe, pól formularza, pól ankiet, dodatkowe, załączników PDF.
 7. Pod panelem edycji wiadomości znajdziesz przycisk Dodaj załącznik, który pozwala na dodawanie plików, które jako załączniki będą wysłane wraz z edytowaną wiadomością. Wysłane na serwer załączniki pojawią się jako tabela zawierająca kolumny opisujące pliku, jego rozmiar, nazwę pliku oraz typ (rozszerzenie). Każdy z załączonych plików możesz usunąć za pomocą ikony .
 8. Poprawnie przygotowaną wiadomość możesz wysłać korzystając z przycisku Wyślij wiadomość lub zapisać ją do późniejszego użytku za pomocą Zapisz wiadomość.

 

Zapisane wiadomości

Wiadomości, które zapiszesz do późniejszego wykorzystania zostaną udostępnione w tabeli widocznej w tym panelu. Każdy z wierszy tabeli prezentuje zawartość trzech kolumn:

 1. W pierwszej kolumnie Temat wiadomości.
 2. Informację o dacie i czasie ostatniej aktualizacji w kolumnie Utworzono.
 3. Ostatnia kolumna oferuje ikony:
  - - umożliwia edycję wiadomości w panelu Tworzenie mailingu,
  - - v4.30+ umożliwia duplikację szablonu wiadomości w panelu Tworzenie mailingu i przygotowanie nowego szablonu bez ryzyka, że nadpiszemy oryginał,
  - - permanentnie usuwa projekt mailingu.

 

Raporty wysyłek

Ostatni panel dostępny dla modułu Komunikacja oferuje podgląd wysyłek zrealizowanych lub zakolejkowanych do wysyłki. Dane przedstawione są w formie tabelarycznej:

 1. Kolumna Rodzaj zawiera informację o typie wiadomości (e-mail lub SMS).
 2. W kolumnie Temat znajdziesz oryginalny temat wiadomości.
 3. Wartości w kolumnie Wysłano pozwolą oszacować progres wysyłki w stosunku do liczby adresatów (np. 200/200 - oznacza, że wysłano 200 z 200 wiadomości przeznaczonych do nadania).
 4. Wartości w kolumnach Data i Godzina pozwolą Ci zlokalizować wysyłkę w czasie.
 5. Ostatnia kolumna oferuje ikony:
  - - umożliwia edycję wiadomości w panelu Tworzenie mailingu,
  - - permanentnie usuwa informację o wysyłce z historii wysyłek.

 

Dokumentacja (aktualna dla v4.40)

Bądź na bieżąco z nowościami i subskrybuj newsletter CONREGO

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję regulamin korzystania z usług newslettera internetowego na stronie conrego.com.pl
Ta strona używa cookies celem gromadzenia danych o użytkownikach w celach marketingowych i obsługi procesów związanych z realizacją zamówień. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję