Raporty - Uczestnicy: karta uczestnika

W sekcji Raporty > Uczestnicy klikając na ikonę uzyskasz dostęp do karty uczestnika.

Dostępna w interfejsie karty uczestnika funkcjonalność pozwala między innymi na podgląd i edycję danych, modyfikację agendy i wybranych noclegów, wysyłkę potwierdzeń rejestracji oraz wystawianie faktur VAT. Karta uczestnika została podzielona na panele odpowiadające za różne aspekty wybranej rejestracji. Większość z nich jest dostępna domyślnie, podczas gdy panele: Hotele i Śledzenie ścieżki uczestnika widoczne są opcjonalnie w zależności od wersji CONREGO i konfiguracji wdrożenia.

W górnej części karty znajdziesz:

  1. imię i nazwisko uczestnika,
  2. wartość ciągu znaków kodu kreskowego/QR,
  3. Indywidualny link zaproszeniowy wygenerowany dla rejestracji na podstawie indywidualnego kodu zaproszeniowego / Kodu Uczestnika edytowalnego w polu poniżej,
  4. pole Kod Uczestnika zawierające indywidualny kod zaproszeniowy, który począwszy od wersji v4.30+ jest automatycznie generowany dla każdego uczestnika. Kody te można również dodać na etapie importu uczestników lub wprowadzić manualnie,
  5. wizualną reprezentację kodu QR.

Dane rejestracji

Pierwszy panel w lewej kolumnie umożliwia podgląd i edycję danych uczestnika. Dostępne w panelu nagłówki reprezentują sekcje formularza zgłoszeniowego. Po ich kliknięciu pojawią się pola wchodzące w skład sekcji.

EDYCJA DANYCH UCZESTNIKA W PANELU ADMINISTRACYJNYM
nie podlega warunkom jakie obowiązują w formularzu zgłoszeniowym dostępnym dla uczestników. Jeśli więc dla wybranego rodzaju uczestnictwa zablokowano widoczność jednej z sekcji formularza zgłoszeniowego, to mimo tego będzie można edytować jej zawartość bez ograniczeń na karcie uczestnika.


Program

Panel prezentuje kompletną, lecz podzieloną na sekcje agendę zbudowaną w oparciu o interfejs modułu Rejestracja > Etap II: Agenda. Checkbox'ami oznaczone będą punkty programu, które uczestnik wybrał w trakcie procesu rejestracji. Przy każdym z punktów agendy widoczna jest data i godzina rozpoczęcia oraz zakończenia wybranego punktu wraz z informacją o cenie zakupu (obowiązującej w czasie, gdy uczestnik dokonał rejestracji) i cenie aktualnej na chwilę obecną.

EDYCJA AGENDY WYDARZEŃ UCZESTNIKA
nie podlega warunkom jakie obowiązują w procesie rejestracji dostępnym dla uczestników. Jeśli więc dla wybranego rodzaju uczestnictwa zablokowano widoczność jednej z sekcji agendy, to mimo tego będzie można jako administrator edytować jej zawartość bez ograniczeń. Ponadto, jeśli dla danego rodzaju uczestnictwa punkty agendy stanowią jakikolwiek koszt to zostanie on naliczony zgodnie ze stawką obowiązującą na chwilę, w której dokonasz zapisu zmian.


Hotele

Panel zawiera listę hoteli wraz z rodzajami pokojów zbudowaną w oparciu o interfejs modułu Rejestracja > Etap III: Noclegi. Checkbox'ami oznaczone będą pokoje, które uczestnik wybrał w trakcie procesu rejestracji. Dla wybranego typu pokoju podana będzie informacja o dacie zameldowania i wymeldowania oraz aktualna cena rezerwacji.

EDYCJA REZERWACJI HOTELOWEJ UCZESTNIKA
nie podlega warunkom jakie obowiązują w procesie rejestracji dostępnym dla uczestników. Jeśli więc dla wybranego rodzaju uczestnictwa zablokowano widoczność jednego z hoteli, to mimo tego będzie można przypisać dowolny z noclegów modyfikując rejestrację jako administrator. Ponadto, jeśli dla danego rodzaju uczestnictwa rezerwacja noclegu stanowi jakikolwiek koszt, to zostanie on naliczony zgodnie ze stawką obowiązującą na chwilę, w której dokonasz zapisu zmian.


Zapis zmian

Pierwszy panel dostępny w prawej kolumnie karty uczestnika umożliwia zapis zmian naniesionych w innych jej panelach oraz manualną zmianę statusu rejestracji.

Komentarze do tej rejestracji

Przycisk dodaj komentarz umożliwia administratorom systemu wprowadzanie komentarzy, które będą widoczne jedynie dla innych administratorów. Warto informować za ich pomocą członków zespołu organizatora o istotnych zmianach wprowadzonych w rejestracjach uczestników.


Płatności

Panel Płatności oferuje szereg funkcji ułatwiających:

  1. kontrolę rozliczeń - za pomocą pól Należność, Zapłacono, Pozostało i Data wpływu możemy aktualizować wpływy z transakcji. Dla rejestracji o statusie nieopłacona i kwocie Zapłacono równej zero pojawi się także przycisk Rozlicz, dzięki któremu jednym kliknięciem można odnotować wpływ w określonym czasie i zmienić status rejestracji na Opłacona.
  2. wysyłkę potwierdzeń rejestracji - za pomocą przycisku wyślij potwierdzenie zostanie wygenerowana i wysłana wiadomość jaką uczestnik otrzymuje na zakończenie procesu rejestracji (jej treść edytujemy w sekcji Rejestracja > Etap VI: Email). Jeśli w sekcji Płatności > Konfiguracja dokumentów włączona została obsługa faktur pro forma i wartość rejestracji jest większa od zera, to do każdego potwierdzenia zostanie załączona także faktura pro forma.
  3. wysyłkę potwierdzeń transakcji - jego użycie wygeneruje i wyśle wiadomość z potwierdzeniem transakcji (jej treść edytujemy za pomocą sekcji Płatności > Potwierdzenie transakcji). Jeśli w sekcji Płatności > Konfiguracja dokumentów włączona została obsługa faktur VAT, to do wiadomości z potwierdzeniem transakcji załączona zostanie także faktura VAT.

Śledzenie ścieżki uczestnika

Dzięki tabeli dostępnej w tym panelu można sprawdzić czasy wejścia i wyjścia oraz całkowity czas pobytu uczestnika w wybranych strefach (kontrolowanych za pomocą modułu Kontrola dostępu). Panel ścieżki uczestnika jest domyślnie wyłączony i należy go aktywować w sekcji Konfiguracja systemu - Inne opcje


Logi zmian

Panel logów pozwala nam śledzić zmiany jakie wprowadzał w rejestracji uczestnik i administratorzy. Każda modyfikacja danych opisana jest informacją o czasie jej realizacji, numerze IP i autorze zmiany. Jeśli rekord loga nie jest oznaczony imieniem jednego z administratorów to znaczy, że autorem modyfikacji był sam uczestnik.

KTO ZAPISAŁ MNIE NA TEN WYKŁAD?!
Panel Logi zmian jest niezwykle pomocny w rozsądzaniu sporów pomiędzy organizatorem a uczestnikiem. Informacje zapisane w tym panelu mogą jednak okazać się niewystarczające. Posiłkuj się w takich sytuacjach plikami logów w katalogu /application/logs lub logami serwera, które udostępnia Twój operator hostingowy.


Dokumentacja (aktualna dla v4.40)

Bądź na bieżąco z nowościami i subskrybuj newsletter CONREGO

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję regulamin korzystania z usług newslettera internetowego na stronie conrego.com.pl
Ta strona używa cookies celem gromadzenia danych o użytkownikach w celach marketingowych i obsługi procesów związanych z realizacją zamówień. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję