Obsługa gości - Kontrola dostępu

Moduł Kontrola dostępu służy weryfikacji uprawnień dostępu uczestnika do wybranej strefy i automatycznemu odnotowaniu jego obecności w przypadku poprawnej weryfikacji.

Dane zbierane za pomocą tego modułu zapisywane są do bazy i mogą zostać poddane późniejszej analizie w sekcji Obsługa gości - Listy obecności.

Obsługę Kontroli dostępu można realizować manualnie wprowadzając kod uczestnika do pola Kod identyfikatora lub automatycznie, posługując się czytnikiem kodów kreskowych lub QR. Zdecydowanie rekomendujemy zastosowanie czytników, ponieważ manualna obsługa kodów jest bardzo czasochłonna.

Aplikacja CONREGO obsługuje czytniki kodów kreskowych i QR, które możesz osadzać na dokumentach generowanych za pomocą sekcji Generator PDF > Edycja szablonu PDF lub w treści wiadomości e-maili potwierdzenia rejestracji, potwierdzenia transakcji oraz tych wysyłanych masowo za pomocą modułu Komunikacja. Jeśli planujesz wykorzystać czytniki kodów pamiętaj, że funkcjonują one jako interfejs klawiatury i po każdym skanowaniu czytnik powinien wywołać klawisz TAB. Do osiągnięcia tego efektu będzie konieczne zaprogramowanie czytnika według załączonej do produktu instrukcji obsługi.

Przygotowanie aplikacji do obsługi Kontroli dostępu

Jeśli planujesz wykorzystać moduł Kontroli dostępu musisz podjąć kilka kroków by przygotować go do pracy.

 1. W sekcji Konfiguracja systemu > Konfiguracja eventu przygotuj pełną listę obiektów (sale, korytarze, itp.), do których dostęp będzie kontrolowany.
 2. W sekcji Rejestracja > Etap II: Agenda, przypisz do wybranych punktów agendy odpowiednie obiekty ze wspomnianej wyżej listy.
 3. Dostarcz uczestnikom (e-mailem lub w trakcie recepcji uczestników) wejściówki lub identyfikatory z kodem kreskowym lub QR, za pomocą których będzie można zweryfikować ich prawa dostępu do wybranych stref na podstawie ich osobistej agendy zapisanej podczas procesu rejestracji.

 

Interfejs modułu

Panel Kontroli dostępu składa się z następujących elementów:

 1. Selektor wyboru obiektu, dzięki któremu osoba obsługująca punkt kontrolny definiuje lokalizację, którą zamierza kontrolować.
 2. Selektor wyboru wydarzenia umożliwi wybór wydarzenia w określonym czasie, które zostało przypisane dla wybranego obiektu.
 3. Centralny panel (na poniższym przykładzie wyświetla jedynie treść: OCZEKIWANIE NA AKCJĘ) informuje nas o sytuacji poszczególnych osób, których identyfikatory skanujemy w trakcie pracy modułu:
  • Zielone tło i komunikat OBECNOŚĆ ODNOTOWANA! pojawia się, gdy uczestnik jest uprawniony do uczestnictwa w wybranym wydarzeniu i rejestracja uczestnika ma status końcowy: Zakończona, Nieopłacona, Opłacona (chyba, że jako statusy końcowe zdefiniowałeś inne, niż domyślne).
  • Żółte tło i komunikat BRAK UCZESTNIKA NA LIŚCIE GOŚCI, CZY ZEZWALASZ NA WEJŚCIE? (Nie / Tak) pojawia się, gdy rejestracja uczestnika ma status końcowy, ale nie jest on zapisany na wybrane wydarzenie. Zanim zrealizujesz kolejny skan kodu z innego identyfikatora musisz odmówić lub zezwolić na wejście danego uczestnika, ponieważ dopóki tego nie zrobisz panel pozostanie zablokowany. Decyzja pozytywna zostanie zakomunikowana zmianą tła panelu na zielone i pojawi się komunikat OBECNOŚĆ ODNOTOWANA!.
  • Czerwone tło i komunikat UŻYTKOWNIKA NIE MA NA LIŚCIE OBECNOŚCI oznacza, że rejestracja uczestnika nie ma statusu końcowego lub identyfikator jest fałszywy.
 4. Ikoną oznaczone jest pole odczytu kodu QR lub kreskowego. Dopilnuj by fokus był przed skanowaniem kodu aktywny na tym polu (pole otoczone jest wówczas niebieską poświatą).
 5. v4.30+ niestety niewidoczne na poniższym zrzucie ekranu, lecz dostępne w aplikacji jest oznaczone ikoną lupy pole selektora uczestników. Umożliwia ono odnalezienie gości za pomocą wyszukiwarki oraz powiązanego z nią menu. Wprowadź pierwsze litery nazwiska lub imienia, a wyniki zostaną w locie odfiltrowane, by ułatwić Ci szybki wybór właściwej osoby. W ten sposób będziesz mógł oznaczyć obecność osób, które z jakiegoś powodu nie posiadają przy sobie identyfikatora lub wejściówki z kodem QR.
 6. Przycisk Tryb wejścia (wywołany także za pomocą klawisza F1) umożliwia przełączenie w domyślny tryb pracy modułu - odczyt wejścia. Z tego trybu korzystamy, gdy uczestnicy wchodzą do wybranej sali lub gdy uczestnik wypożycza sprzęt (np. zestawy do tłumaczeń symultaniczanych).
 7. Przycisk Tryb wyjścia (wywoływany także za pomocą klawisza F2) umożliwia przełączenie modułu w tryb odczytów wyjścia. Z trybu wyjścia korzystamy, gdy uczestnicy opuszczają wybraną salę lub zdają wcześniej wypożyczony sprzęt.
 8. Pod przyciskami zmiany trybu dostępny jest podgląd informacji o Sumie wszystkich miejsc na sali i Pozostałych miejscach wolnych. Na podstawie tych informacji osobie kontrolującej dostęp łatwiej będzie podjąć decyzję o tym, czy zezwolić na wejście dodatkowych uczestników. Informacja ta jednak jest aktualna tylko w przypadku, gdy odnotowujemy nie tylko wejścia, ale także wyjścia ze strefy.
 9. Podstawowe dane uczestnika w postaci imienia, nazwiska, nazwy organizacji i rodzaju uczestnictwa prezentowane będą pod polem Kod identyfikatora w czasie rzeczywistym.

 

 

Funkcje dodatkowe

Warto wspomnieć, iż moduł posiada także funkcje ukryte, które wpływają na bezpieczeństwo i przebieg kontroli dostępu:

 • Jeśli w trybie wyjścia zeskanujesz kod uczestnika, który nie był odczytany na wejściu system zwróci komunikat: UŻYTKOWNIKA NIE MA NA LIŚCIE OBECNOŚCI
 • Jeśli po raz kolejny zeskanujesz kod uczestnika w trybie wejścia to system zablokuje ekran i w osobnym oknie poinformuje Cię o tym że Uczestnik posiadający podany kod jest już na sali! Pozwala to lokalizować osoby ze zduplikowanymi identyfikatorami lub sytuacje, w których pracownik kontroli dostępu nie odczytał uczestnika na wyjściu.

Analiza danych

W efekcie pracy modułu Kontrola dostępu informacja o wejściu do / wyjściu z wybranej strefy zapisywana jest do bazy. Na tej podstawie generowana jest zawartość:
- panelu Recepcja w sekcji Statystyka, co pozwala na podgląd całkowitej liczby uczestników obecnych na wszystkich odbywajacych się wydarzeniach,
- panelu Śledzenie ścieżki uczestnika na Karcie uczestnika, co pozwala nam podejrzeć czas wejścia i wyjścia na wszystkich punktach kontrolnych,
- raportów dostępnych w sekcji Obsługa gości - Listy obecności.

Dokumentacja (aktualna dla v4.40)

Bądź na bieżąco z nowościami i subskrybuj newsletter CONREGO

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję regulamin korzystania z usług newslettera internetowego na stronie conrego.com.pl
Ta strona używa cookies celem gromadzenia danych o użytkownikach w celach marketingowych i obsługi procesów związanych z realizacją zamówień. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję