Konfiguracja systemu - Formularz ankiety

Konfiguracja formularza ankietowego dzieli się na dwa etapy. W tej sekcji zrealizujesz pierwszy.

Dostępne w interfejsie sekcji Formularz ankiety opcje umożliwiają:
- Włączanie funkcji importu danych ankietowych do bazy systemu,
- Włączanie automatycznej wysyłki wiadomości e-mail z informacją o nowym zgłoszeniu do moderatora,
- Aktywację wysyłki wiadomość e-mail do autora informującej o akceptacji zgłoszenia w przypadku zmiany statusu zgłoszenia na wybrane/y z dostępnej listy,
- Aktywację wysyłki wiadomość e-mail do autora informującej o odrzuceniu zgłoszenia w przypadku zmiany statusu zgłoszenia na wybrane/y z dostępnej listy,
- Konfigurację pól formularza ankietowego,
- Mapowanie pól konfigurowalnych z podstawowymi polami baz danych.

Import danych do ankiet

Funkcja aktywuje przycisk importuj ankiety w interfejsie sekcji Raporty > Ankiety. Funkcjonalność przycisku przeniesie nas na ekran wyboru pliku XLS jaki ma zostać zaimportowany do bazy celem zasilenia jej rekordami o domyślnym statusie zaimportowana (na przykład w celu uzupełnienia bazy ankiet rekordami z innego źródła).

Powiadomienie dla moderatorów

Funkcja Włączanie automatycznej wysyłki wiadomości e-mail z informacją o nowym zgłoszeniu do moderatora powoduje, że każdy z moderatorów przypisanych do kategorii, dla której nadesłano nową ankietę, otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem konfigurowanym w sekcji Ankiety - Mail: do moderatora. Wyłącz tą funkcję jeśli nie chcesz, by moderatorzy byli automatycznie informowani o nowych ankietach. W przypadku wyłączenia tej opcji, administrator systemu z dostępem do sekcji Raporty > Ankiety będzie mógł przejść na kartę każdej z ankiet i własnoręcznie przydzielić recenzentów.

Powiadomienia dla autorów

Funkcje Wyślij wiadomość e-mail do autora informujący o akceptacji zgłoszenia po zmianie statusu ankiety na... oraz Wyślij wiadomość e-mail do autora informującą o odrzuceniu zgłoszenia po zmianie statusu ankiety na: zawierają selektory statusów. Użycie tych funkcji i wybór określonego statusu sprawi, że przypisanie dla wybranych ankiet tego statusu wywoła wysyłkę jednego z maili powiadamiających o akceptacji ankiety (Ankiety - Mail: kwalifikacja) lub jej odrzuceniu (Ankiety - Mail: dyskwalifikacja). Wyłącz tą funkcję jeśli nie chcesz, by autorzy byli automatycznie informowani o statusie ich zgłoszeń ankietowych (np. prac naukowych).

Konfiguracja pól formularza ankiet

Tworzenie listy pól formularza ankiet odbywa się w tabeli podzielonej na 4 kolumny:

 1. Rodzaj, zawierającej selektor typu:
  - text (zwykłe pole tekstowe)
  - textarea (wielowierszowe pole tekstowe)
  - select (selektor opcji osadzonych w menu umożliwiający wybór tylko jednej opcji)
  - checkbox (selektor opcji wielokrotnego wyboru)
  - radio (selektor opcji umożliwiający wybór tylko jednej opcji)
  - file (pole wysyłki pliku na serwer)
  - kategoria (selektor umożliwiający wybór kategorii ankiet skonfigurowanych w sekcji Ankiety > Kategorie)
 2. Nazwa, zawierającej pole umożliwiające wprowadzenie ID pola. Identyfikator jest nazwą niezwiązaną z wersją językową, to nazwa ogólna pola dzięki, której:
  - łatwiej będzie je rozpoznać konfigurując formularz w sekcji Ankiety > Formularz ankiety,
  - będzie można odwołać się do konkretnego ID elementu formularza (modyfikując kod w pliku conrego.js), jeśli zajdzie taka potrzeba.
 3. Wartość domyślna, zawierającej pola wartości dla indeksu zerowego w przypadku elementów typu select. Pola wartości domyślnej pojawiają się w liczbie odpowiadającej wersjom językowym, które konfigurujesz dla swojego wdrożenia. Zwykle domyślną wartością jest tekst: "- wybierz -" i jego tłumaczenia na inne języki.
 4. Wartości, umożliwiającej tworzenie listy wyboru dla elementów typu select, checkbox i radio. Dla każdej z pozycji listy dodawanej za pomocą przycisku dodaj nowe pojawi się okno umożliwiające podane ID wartości i pole tekstowe nazwy tej wartości (pojedyncze dla każdej z dostępnych dla Twojego wdrożenia wersji językowych).
 5. Poniżej listy wszystkich pól formularza znajdziesz przycisk dodaj nowe, który służy do tworzenia kolejnych pól

Mapowanie pól

Pola, które tworzymy za pomocą bloku opisanego wyżej są gotowe do dalszej konfiguracji w sekcji Ankiety > Formularz ankiety, lecz w systemie znajdziesz wiele miejsc, gdzie odwołujemy się do pewnych danych, które nazywamy polami podstawowymi. Takimi polami są: imię, nazwisko, e-mail, kategoria, tytuł ankiety. Dzięki procesowi, który nazwaliśmy mapowaniem możesz wskazać systemowi, które z pól przygotowanych w formularzu są odpowiednikami pól podstawowych. W bloku służącym do mapowania pól konfigurowalnych z podstawowymi w bazie danych znajdziesz więc tabelę zawierającą trzy kolumny:
- pole w bazie, zawierająca selektor pól podstawowych,
- pole w formularzu, zawierająca selektor pól, które skonfigurowano w bloku Konfiguracja pól formularza ankiety,
- w ostatniej kolumnie znajdziesz ikonę, która umożliwia usuwanie powiązanie pól podstawowych z konfigurowalnymi.

ZALECAMY SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS MAPOWANIA PÓL FORMULARZA
ponieważ nieprawidłowe mapowanie pól może spowodować spory bałagan w bazie danych. Przed wyjściem z tej sekcji upewnij się, że wszystkie pola podstawowe są właściwie przypisane do konfigurowalnych. Zanim uruchomisz ankietę dokładnie przetestuj ich działanie i widoki raportów.

 

 

Dokumentacja (aktualna dla v4.40)

Bądź na bieżąco z nowościami i subskrybuj newsletter CONREGO

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję regulamin korzystania z usług newslettera internetowego na stronie conrego.com.pl
Ta strona używa cookies celem gromadzenia danych o użytkownikach w celach marketingowych i obsługi procesów związanych z realizacją zamówień. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję