Raporty - Komentarze

Sekcja Komentarze wewnątrz modułu Raporty umożliwia przeglądanie rejestracji, do których administratorzy systemu dodali własne komentarze.

Za pomocą dostępnych w panelu Komentarze rejestracji funkcji możesz wygodnie:

 • przeglądać zgłoszenia uczestników, do których administratorzy systemu dodali komentarze,
 • filtrować rejestracje według: rodzaju uczestnictwa, statusu rejestracji, języka rejestracji, przedziału czasowego oraz słów kluczowych,
 • tworzyć grupy uczestników na potrzeby generowania raportów, wysyłki mailingów, tworzenia dokumentów PDF (za pomocą modułu Generator PDF),
 • pobierać raporty zawierające dane uczestników, do których rejestracji zostały dodane komentarze.

Zestawienie danych i raportowanie

Na początku omówimy funkcjonalność umożliwiającą generowanie zestawień tabelarycznych i generowania raportów:

 1. Selektor Utwórz nową lub wybierz gotową grupę pozwala nam na wybór jednej z istniejących grup lub przejście do ekranu ich tworzenia za pomocą linku Utwórz nową. O tym, jak tworzyć nowe grupy dowiesz się w filmie Poradnik: Jak tworzyć grupy uczestników na potrzeby raportów i mailingów.
 2. Przycisk Pobierz raport pozwala na pobranie raportów wszystkich rejestracji zawierających komentarze lub, po odpowiednim odfiltrowaniu za pomocą selektorów opisanych poniżej, tylko tych, które pozostały po użyciu filtrów.
 3. Selektory Rodzaj, Status, Język oraz pola w bloku Rejestracje w czasie i Słowo kluczowe wraz z przyciskiem Filtruj służą do zawężania liczby widocznych rejestracji.
 4. Ponad tabelą zawierającą zestawienie danych uczestników znajdują się dodatkowe selektory Ilość pozycji na stronie oraz Sortuj według dzięki, którym możemy dostosować widok listy do naszych potrzeb.
 5. Przycisk Utwórz grupę z widocznych rejestracji stanowi alternatywną metodę tworzenia grup uczestników w stosunku do tej, którą omawiamy w filmie Poradnik: Jak tworzyć grupy uczestników na potrzeby raportów i mailingów. Przycisk wywoła okno, w którym należy podać jedynie nazwę grupy i ją zapisać.
 6. Tabela z listą uczestników uwzględnia podstawowe dane w podziale na kolumny:
  - kolumna Nr zawiera informację o numerze rejestracji, który generowany jest automatycznie tylko dla zgłoszeń zakończonych samodzielnie przez uczestników,
  - kolumna Imię, nazwisko zawierają informacje wprowadzone do odpowiednich pól formularza każdego zgłoszenia, które zostały poprawnie zmapowane w sekcji Konfiguracja systemu - Formularz rejestracyjny jako pola podstawowe. Dzięki nim aplikacja "wie", które pole zawiera informację o imieniu, a które pole przechowuje np. numer telefonu,
  - kolumna Data wystawienia zawiera informację o dacie oraz godzinie dodania komentarza do rejestracji,
  - kolumna Komentarz zawiera komentarz, który został dodany, lub w przypadku obszernych komentarzy jedynie jego skrót. Aby przeczytać cały komentarz należy pobrać raport komentarzy bądź przejść bezpośrednio na kartę wybranego uczestnika,
  - kolumna Wystawiono przez zawiera dane administratora panelu administracyjnego, który dodał komentarz do wybranej rejestracji,
  - za pomocą przycisku w ostatniej kolumnie przejdziesz do karty danych uczestnika.
 7. Poniżej tabeli znajdziesz selektor Akcji masowe, które można wyzwalać dla wybranych rekordów (za pomocą selektorów widocznych w pierwszej kolumnie tabeli). Aplikacja oferuje kilka standardowych akcji masowych:
  - zmień status - pozwala na masową zmianę statusów zgłoszeń na status wybrany za pomocą kolejnego selektora,
  - usuń - permanentnie usuwa wybrane rejestracji z bazy danych,
  - zmień rodzaj uczestnictwa - modyfikuje rodzaje uczestnictwa dla wybranych rejestracji,
  - wyślij ponowne potwierdzenie rejestracji - pozwala na masową wysyłkę potwierdzeń dla wybranych uczestników.


Tworzenie grup uczestników

W obecnej wersji aplikacji grupy uczestników można tworzyć na dwa sposoby:

Poza opisem funkcjonalności, który znajdziesz poniżej, zapoznaj się z filmem Poradnik: Jak tworzyć grupy uczestników na potrzeby raportów i mailingów.

Interfejs tworzenia grup jest zmienny w zależności od czynności jakie podejmujesz.

 1. Przycisk Utwórz nową grupę otwiera panel zawierający filtry:
  - status rejestracji, dzięki któremu do grupy będziemy mogli dodać zgłoszenia o określonych statusach,
  - słowo kluczowe, dzięki któremu możemy ograniczyć zawartość grupy do zgłoszeń np. zawierających adresy e-mail w wybranej domenie (wpisz @nazwadomeny.com i sprawdź działanie filtru),
  - rejestracja od-do, który pozwoli nam na zawężenie rejestracji do tych, które zostały sporządzone w określonym przedziale czasu,
  - język rejestracji, pozwalający na uwzględnienie w grupie zgłoszeń sporządzonych w określonej wersji językowej wdrożenia,
  - obecność, dzięki któremu możemy stworzyć grupę zgłoszeń na podstawie obecności uczestników na wydarzeniu (na podstawie obecności odnotowanej za pomocą modułu Recepcja)
  - rodzaj uczestnictwa, umożliwiający wyodrębnienie zgłoszeń dla wybranych rodzajów uczestnictwa,
  - wg wybranej opcji, pozwalający na zawężanie listy uczestników w grupie do osób, które zarejestrowały się na wybrane punkty agendy,
  - wg wybranego noclegu, dzięki któremu zawęzimy grupę do osób, które zarezerwowały wybrane hotele.
 2. Przycisk Otwórz zapisaną grupę umożliwia wczytanie istniejącej grupy, w celu odtworzenia jej zawartości i późniejszego zapisu pod inną nazwą. UWAGA: nazwy grup muszą być unikatowe!
 3. Poza filtrami w panelu dostępny jest przycisk Podgląd, który otworzy kolejny panel (podgląd grupy) wyświetlając w nim rekordy uczestników spełniające określone kryteria.
 4. Poniżej panelu znajdziesz pole tekstowe (służące do wprowadzenia nazwy tworzonej grupy) powiązane z przyciskiem Zapisz grupę. Podanie nazwy i zapis grupy spowoduje, że zostanie utworzona nowa grupa do późniejszego użytku.
 5. Interfejs oferuje jeszcze dodatkowe funkcje ukryte pod ikonami:
  - - masowo oznacza wybór wszystkich zgłoszeń w panelu podglądu grupy,
  - - masowo resetuje oznaczenia wyboru zgłoszeń widocznych w panelu podglądu grupy,
  - - przenosi wybrane zgłoszenia z panelu podglądu grupy do panelu schowka podręcznego,
  - - otwiera panel schowka podręcznego,
  - - aktywuje selektor grup oraz dwa przyciski Usuń uczestników i Dodaj uczestników. Ta funkcja służy do szybkiego dodawania do istniejącego zbioru uczestników widocznego w panelu podglądu grupy rekordów stanowiących część innej grupy lub ich usuwania z listy.

  Przykład: Jakiś czas temu stworzyłeś/aś grupę A i planujesz wysłać do niej mailing, lecz od tamtej pory kilka osób z grupy A anulowało rejestrację. Jeśli stworzysz grupę B zawierającą rejestracje anulowane to za pomocą przycisku Usuń uczestników możesz usunąć członków grupy B z listy podglądu grupy A. Nową grupę zapiszesz jako grupę C i do nich skierujesz planowany mailing.

 

Dokumentacja (aktualna dla v4.40)

Bądź na bieżąco z nowościami i subskrybuj newsletter CONREGO

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję regulamin korzystania z usług newslettera internetowego na stronie conrego.com.pl
Ta strona używa cookies celem gromadzenia danych o użytkownikach w celach marketingowych i obsługi procesów związanych z realizacją zamówień. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję