Ankiety - Formularz Ankiety

Sekcja Ankiety > Formularz ankiety umożliwia budowę i konfigurację formularza ankiet.

Moduł Ankiety służy do przyjmowania i odpowiedniego procesowania zgłoszeń w postaci: ankiet ewaluacyjnych, prac konkursowych, prac naukowych i abstraktów. Dane zebrane poprzez formularz ankiety są zapisywane niezależnie od danych zebranych na formularzu rejestracyjnym, co pozwala odseparować dwa różne procesy na dwie osobne bazy danych. Nie istnieje obecnie żadne powiązanie funkcjonalne pomiędzy formularzem rejestracji i formularzem ankiety.

Zanim przystąpisz do konfiguracji formularza ankietowego upewnij się, że wszystkie pola formularza zostały wcześniej skonfigurowane w sekcji Konfiguracja systemu > Formularz ankiety. To właśnie tam je dodajemy i ustalamy ich typ. W sekcji Ankiety > Formularz ankiety wprowadzamy jedynie ich etykiety, ustalamy kolejności, w której będą widoczne i przypisujemy je do sekcji.

Pracę rozpoczynamy od wprowadzenia w panelu Treść nad ankietą tekstu nagłówka i opisu etapu, który pojawia się nad formularzem ankiety. Warto dodać tu użyteczne dla zgłaszającego ankietę wskazówki (przykład poniżej).

Budowa formularza ankietowego

W panelu Konfiguracja formularza ankiety znajdziesz szereg funkcji umożliwiających edycję etykiet i opisów pól (wraz z tłumaczeniami), ich podział na sekcje oraz sortowanie.

 1. W kolumnie Etykieta pola znajdują się pola pozwalające na wprowadzenie etykiet elementów formularza widocznych dla domyślnej wersji językowej wdrożenia.
 2. Każde pole formularza rejestracyjnego może posiadać opcjonalny opis, który edytujemy w kolumnie Opis pola.
 3. Kolumna Rodzaj danych zawiera informację o rodzaju elementu. Pola formularza mogą być polami typu text (zwykłe pole tekstowe), text area, select, radio button lub checkbox.
 4. W kolumnie Rodzaj opcji zawarty będzie identyfikator pola, czyli jego nazwa robocza. Nazwa robocza jest przypisana dla danego pola jako jego ID i będzie można się do niego odwołać np. podczas modyfikacji kodu javascriptowego.
 5. Kolumny Widoczność i Wymagane zawierają checkbox'y, które pozwalają nam określić, czy wybrane pole ma pozostać widoczne i wymagane w budowanym formularzu ankiety.
 6. Ostatnia kolumna zawiera ikony pełniące funkcje:
  - pokaż/ukryj pola do wprowadzenia tłumaczeń dla dodatkowych wersji językowych dla tego wdrożenia (ikona dostępna tylko, gdy dla wdrożenia konfigurujesz więcej niż jedną wersję językową),
  - kliknij, przeciągnij i upuść wiersz danego pola, by zmienić jego kolejność w formularzu ankiety,
  - usuń nagłówek sekcji formularza ankietowego.
 7. Przycisk dodaj sekcję formularza umożliwia dodawanie nagłówków sekcji, które separują pola formularza w osobnych kontenerach.
 8. Przycisk dodaj pole formularza powoduje przejście do sekcji Konfiguracja systemu > Formularz ankiety w celu dodania (lub usunięcia) pól dostępnych w formularzu ankietowym.

 

 

Klauzule

W panelu Klauzule pod formularzem ankiety dodajemy wszelkie klauzule, które mają pojawić się na stronie z formularzem ankietowym. Mechanizm obsługi ankiet jest uproszczony w stosunku do tego, który stosujemy w przypadku formularza rejestracyjnego.

 1. Pole tekstowe zawierające przykładową klauzulę umożliwia wprowadzenie treści dla klauzul. Użyj ikony , by wprowadzić translacje klauzul dla każdej z dostępnych dla Twojego wdrożenia wersji językowych.
 2. Widoczne w panelu checkbox'y: Widoczność i Wymagane pozwalają nam określić, czy wybrana klauzula ma pozostać widoczna i wymagana w procesie rejestracji.
 3. Za pomocą przycisku dodaj klauzulę możesz osadzić pod formularzem rejestracyjnym dowolną liczbę klauzul. Każdą z nich skonfigurujesz według powyższych wskazówek niezależnie od pozostałych.
 4. Jeśli wprowadzoną klauzulę musisz usunąć to skorzystaj z ikony .
 5. Po wprowadzeniu wszelkich zmian nie zapomnij użyć niebieskiego przycisku Zapisz.

 Regulaminy

Klauzule najczęściej stosujemy, by uzyskać akceptację pewnych zobowiązań i praw wynikających z ustaw obowiązujących w chwili, gdy prowadzimy rejestrację lub zbieramy dane ankietowe. Ponad to, klauzule bardzo często łączone są z regulaminami. Edycja regulaminów jest podobna do edycji podstron serwisu i w rzeczywistości efektem dodawania regulaminu za pomocą sekcji Okna/strony z regulaminami każdy regulamin zostanie zapisany w bazie systemu jako podstrona. 

 1. Pole Tytuł okienka (popup) służy do wprowadzenia treści, która pojawi się w nagłówku okna z regulaminem i nazwy podstrony, która będzie widoczna w systemie nawigacji Twojego serwisu.
 2. Tekst linku umożliwia wprowadzenie treści, pod którą zostanie podpięty w sekcji Klauzule link do okna z regulaminem.
 3. Pole Bezpośredni adres URL umożliwia wprowadzenie unikalnego ciągu znaków, który będzie częścią adresu strony z regulaminem (ten ciąg znaków występuje po nazwie domeny i będzie widoczny w pasku adresu Twojej przeglądarki).
 4. Ikoną usuniesz przygotowany regulamin.
 5. Ikona rozwinie panel edycji treści regulaminu.
 6. Za pomocą przycisku Dodaj nowy regulamin możesz przygotować różne wersje regulaminów, w tym regulaminy dla różnych wersji językowych dostępnych dla Twojego wdrożenia. Miej jednak na uwadze, że umowna jest decyzja, który z regulaminów posłuży jako wersja angielska czy polska. To tylko kwestia linku do regulaminu, który osadzisz w jednej z klauzul, bowiem regulaminy nie są przypisane do żadnej konkretnej wersji językowej.
 7. Po wprowadzeniu wszelkich zmian nie zapomnij użyć niebieskiego przycisku Zapisz.

Dokumentacja (aktualna dla v4.40)

Bądź na bieżąco z nowościami i subskrybuj newsletter CONREGO

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję regulamin korzystania z usług newslettera internetowego na stronie conrego.com.pl
Ta strona używa cookies celem gromadzenia danych o użytkownikach w celach marketingowych i obsługi procesów związanych z realizacją zamówień. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję