Raporty - Ankiety

Sekcja Ankiety dostępna w module Raporty umożliwia zarządzanie nadesłanymi ankietami.

Raport ankietowy dostępny jest tylko dla posiadaczy modułu Ankiety, który służy do przyjmowania i odpowiedniego procesowania zgłoszeń w postaci: ankiet ewaluacyjnych, prac konkursowych, prac naukowych i abstraktów. Za pomocą dostępnych w panelu Twórz raporty lub przeglądaj listę ankiet / prac do recenzji funkcji możesz wygodnie:

 • przeglądać listę ankiet,
 • edytować nadesłane ankiety,
 • importować dane ankietowe z pliku XLS,
 • eksportować raporty do plików XLS (zestawienie tabelaryczne) lub DOC (treść zostanie osadzona w dokumencie, który łatwiej procesować na potrzeby katalogu abstraktów itp.),
 • filtrować ankiety według: kategorii, statusu ankiety, wersji językowej, przedziału czasowego, słów kluczowych,
 • tworzyć grupy uczestników na potrzeby generowania raportów, wysyłki mailingów, tworzenia dokumentów PDF (za pomocą modułu Generator PDF),
 • inicjować automatyczną wysyłkę przygotowanych wcześniej wiadomości e-mail do autorów ankiet poprzez zmianę statusów i ich zapis.

Zestawienie danych i raportowanie

Na początku omówimy funkcjonalność umożliwiającą generowanie zestawień tabelarycznych i generowania raportów:

 1. Selektor Utwórz nową lub wybierz gotową grupę pozwala nam na wybór jednej z istniejących grup lub przejście do ekranu ich tworzenia za pomocą linku Utwórz nową. O tym, jak tworzyć nowe grupy dowiesz się w filmie Poradnik: Jak tworzyć grupy uczestników na potrzeby raportów i mailingów.
 2. Selektor W raporcie umieść powiązany z przyciskami Wyślij raport i Pobierz raport pozwala nam na wybór dwóch opcji:
  - tylko widoczne rejestracje, która powoduje, że do generowanego raportu w pliku XLS zostaną dodane tylko te ankiety, które są obecnie widoczne w zestawieniu tabelarycznym (po zastosowaniu filtrów lub otwarciu wybranej grupy),
  - wszystkie rejestracje pozwoli nam pominąć podczas generowania pliku XLS wszelkie filtry, tworząc raport kompletny, na podstawie wszystkich rekordów bazy danych.
 3. Niebieskie przyciski Pobierz DOC i Pobierz raport umożliwiają pobieranie zestawień ankiet w plikach DOC i XLS na dysk komputera.
 4. Przycisk importuj ankiety przeniesie nas na ekran wyboru pliku XLS jaki ma zostać zaimportowany do bazy celem zasilenia jej rekordami z innych źródeł.
 5. Przycisk Pokaż duplikaty wyświetli listę wszystkich ankiet przypisanych do identycznych adresów. UWAGA: Funkcja ta jest bardzo użyteczna w przypadku wielokrotnych importów na bazie plików XLS, z których nie usunięto zduplikowanych wpisów lub w sytuacji, gdy autorzy przesyłają ankiety kilkakrotnie w celu ich aktualizacji. Z pewnością zależy Ci na porządku w bazie danych, a dzięki tej funkcji szybko zlokalizujesz duplikaty w celu ich eliminacji.
 6. Selektory Kategoria ankiety, Status ankiety, Język oraz pola w bloku Rejestracje w czasie i Słowo kluczowe wraz z przyciskiem Filtruj służą do zawężania liczby ankiet widocznych w znajdującej się poniżej tabeli.
 7. Ponad tabelą zawierającą zestawienie danych uczestników znajdują się dodatkowe selektory Ilość pozycji na stronie oraz Sortuj według dzięki, którym możemy dostosować widok listy do naszych potrzeb.
 8. Przycisk Utwórz grupę z widocznych ankiet stanowi alternatywną metodę tworzenia grup uczestników w stosunku do tej, którą omawiamy w filmie Poradnik: Jak tworzyć grupy uczestników na potrzeby raportów i mailingów. Przycisk wywoła okno, w którym należy podać jedynie nazwę grupy i ją zapisać. Nowo powstała grupa będzie zawierała rekordy bazujące tylko i wyłącznie na autorach nadesłanych ankiet, lecz jej zastosowania są podobne jak w przypadku grup uczestników.
 9. Tabela z listą ankiet uwzględnia podstawowe dane w podziale na kolumny:
  - kolumna z ikoną zawiera selektory rekordów na potrzeby przeprowadzenia Akcji masowych. Kliknięcie na ikonę powoduje inwersję oznaczenia selektorów.
  - kolumna Nr zawiera informację o numerze ankiety,
  - kolumna Data wysyłki informuje nas o dacie i godzinie wpływu ankiety do bazy danych,
  - kolumna Kategoria zawiera nazwę kategorii, do której została na etapie wysyłki przypisana wybrana ankieta,
  - kolumna Tytuł pojawia się tylko wówczas, gdy jedno z pól formularza ankiety zostanie zmapowane w sekcji Konfiguracja systemu - Formularz ankiety jako Tytuł ankiety. Jest to przydatne głównie w przypadku prac naukowych lub zgłoszeń konkursowych, które z założenia powinny posiadać unikalną nazwę jako jeden z identyfikatorów.
  - kolumny Autor i E-mail zawierają informacje wprowadzone do odpowiednich pól formularza każdego zgłoszenia, które zostały poprawnie zmapowane w sekcji Konfiguracja systemu - Formularz ankiety jako pola podstawowe. Dzięki nim aplikacja "wie", które pole zawiera informację o imieniu, a które pole przechowuje np. imię autora.
  - kolumna Średnia ocen prezentuje średnią wszystkich cząstkowych ocen recenzentów, którzy do tej pory dokonali weryfikacji pracy (pomocne głównie w przypadku ankiet rekrutacyjnych i formularzy przygotowanych w celu przyjmowania abstraktów i prac naukowych, które podlegają recenzji),
  - kolumna Status zawiera selektor, dzięki któremu poznamy aktualny status ankiety i możemy go zmienić (modyfikacja wymaga jednak zapisu za pomocą widocznego pod tabelą przycisku Zapisz zmiany statusów),
  - ostatnia z kolumn oferuje dwa przyciski: - umożliwiający permanentne usunięcie wybranej ankiety z bazy danych oraz - który przeniesie nas na ekran karty ankiety.
 10. Poniżej tabeli znajdziesz selektor Akcji masowe, które można wyzwalać dla wybranych rekordów (za pomocą selektorów widocznych w pierwszej kolumnie tabeli). Aplikacja oferuje dla ankiet dwie akcje masowe:
  - zmień status - pozwala na masową zmianę statusów ankiet na status wybrany za pomocą kolejnego selektora,
  - usuń - permanentnie usuwa wybrane ankiety z bazy danych.

 

Tworzenie grup autorów

W obecnej wersji aplikacji grupy uczestników / autorów można tworzyć na dwa sposoby:

Poza opisem funkcjonalności, który znajdziesz poniżej, zapoznaj się z filmem Poradnik: Jak tworzyć grupy uczestników na potrzeby raportów i mailingów.

Interfejs tworzenia grup jest zmienny w zależności od czynności jakie podejmujesz.

 1. Przycisk Utwórz nową grupę otwiera panel zawierający filtry:
  - status rejestracji, dzięki któremu do grupy będziemy mogli dodać ankiety o określonych statusach,
  - słowo kluczowe, dzięki któremu możemy ograniczyć zawartość grupy ankiet np. zawierających adresy e-mail w wybranej domenie (wpisz @nazwadomeny.com i sprawdź działanie filtru),
  - kategoria, umożliwiający wyodrębnienie zgłoszeń dla wybranych kategorii.
 2. Przycisk Otwórz zapisaną grupę umożliwia wczytanie istniejącej grupy, w celu odtworzenia jej zawartości i późniejszego zapisu pod inną nazwą. UWAGA: nazwy grup muszą być unikatowe!
 3. Poza filtrami w panelu dostępny jest przycisk Podgląd, który otworzy kolejny panel (podgląd grupy) wyświetlając w nim rekordy ankiet spełniające określone kryteria.
 4. Poniżej panelu znajdziesz pole tekstowe (służące do wprowadzenia nazwy tworzonej grupy) powiązane z przyciskiem Zapisz grupę. Podanie nazwy i zapis grupy spowoduje, że zostanie utworzona nowa grupa do późniejszego użytku.
 5. Interfejs oferuje jeszcze dodatkowe funkcje ukryte pod ikonami:
  - - masowo oznacza wybór wszystkich ankiet w panelu podglądu grupy,
  - - masowo resetuje oznaczenia wyboru ankiet widocznych w panelu podglądu grupy,
  - - przenosi wybrane zgłoszenia z panelu podglądu grupy do panelu schowka podręcznego,
  - - otwiera panel schowka podręcznego,
  - - aktywuje selektor grup oraz dwa przyciski Usuń uczestników i Dodaj uczestników. Ta funkcja służy do szybkiego dodawania do istniejącego zbioru uczestników / autorów widocznego w panelu podglądu grupy rekordów stanowiących część innej grupy lub ich usuwania z listy.

 

Dokumentacja (aktualna dla v4.40)

Bądź na bieżąco z nowościami i subskrybuj newsletter CONREGO

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję regulamin korzystania z usług newslettera internetowego na stronie conrego.com.pl
Ta strona używa cookies celem gromadzenia danych o użytkownikach w celach marketingowych i obsługi procesów związanych z realizacją zamówień. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję