Konfiguracja systemu - Tłumaczenia

W sekcji Tłumaczenia konfigurujemy kolejne wersje językowe dostępne dla strony i formularzy.

Interfejs sekcji podzielony został na dwa panele, które umożliwiają dodawanie nowych języków i edycję słownika dla każdej z wersji językowych Twojej instalacji CONREGO.

Wersje językowe

Obsługa wersji językowych odbywa się za pomocą tabeli podzielonej na kolumny:
- Prefix, która zawiera pole z symbolem dla każdego języka. Wartość tego pola będzie wykorzystywana jako identyfikator języka w bazie aplikacji i jej modułach,
- Nazwa języka, zawierająca pole z pełną nazwą wersji językowej,
- Domena, z polem pozwalającym na określenie dopisku do domeny dla wybranej wersji językowej. Dla przykładu: jeśli domyślną wersją językową Twojego CONREGO jest wersja polska, to adres strony w wersji polskiej będzie się składał jedynie z domeny (www.domena.pl). Dla dodatkowej wersji językowej do domeny należy dodać przyrostek np. /en/ (www.domena.pl/en/),
- Domyślny język, zawierająca selektor (radio) wybranego języka, który będzie domyślny dla Twojej instalacji CONREGO,
- Domyślna waluta, oferująca selektor domyślnej waluty rozliczeń transakcji dla danej wersji językowej.

W ostatniej kolumnie znajdziesz przyciski:
- Duplikuj język - umożliwia duplikację wersji językowej (w celu utworzenia nowej wersji) i translację (w niżej opisanym panelu Słownik);
- Eksportuj do pliku - umożliwia zapisanie wszystkich rekordów przetłumaczonych w panelu Słownik do pliku w katalogu /application/i18n/prefix (prefix wersji językowej, który wprowadzamy w pierwszej kolumnie tabeli). Nowo utworzony plik nie nadpisze istniejącego pliku lang.php, lecz stworzy osobny plik o przykładowej nazwie lang_pl-20160512.php, gdzie lang oznacza typ pliku, pl prefix języka, 20160512 to data jego utworzenia;
- - umożliwia permanentne usunięcie wersji językowej z bazy systemu.

 

 

Słownik

Interfejs słownika umożliwia:
- wyłączenie widoczności wybranych wersji językowych w celu ułatwienia pracy w przypadku wielu wersji równoległych;
- wyszukiwanie słów kluczowych w celu odfiltrowania listy sekcji tematycznych;
- Import pliku XLS z tłumaczeniami, który powinien mieć konstrukcję identyczną jak plik powstały w wyniku użycia opcji Eksport. Jeśli planujesz edytować tłumaczenia w aplikacji MS Excel lub OpenOffice to zapisz na dysk plik uzyskany podczas eksportu, a po jego aktualizacji zaimportuj go do systemu;
- Zapis zmian wprowadzonych w Słowniku;
- dostęp do sekcji tematycznych (szare nagłówki zatytułowane np. Blokada serwisu) tłumaczeń osadzonych w tabeli zawierającej kolumnę Nazwa zmiennej i inne odpowiadające kolejnym wersjom językowym dodanym w panelu Wersje językowe;
- w nagłówku tabeli znajdziesz ikonę + umożliwiającą dodawanie nowych zmiennych. Jeśli zajdzie potrzeba usunięcia wybranych wierszy skorzystaj z ikony .

 

 

Dokumentacja (aktualna dla v4.40)

Bądź na bieżąco z nowościami i subskrybuj newsletter CONREGO

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję regulamin korzystania z usług newslettera internetowego na stronie conrego.com.pl
Ta strona używa cookies celem gromadzenia danych o użytkownikach w celach marketingowych i obsługi procesów związanych z realizacją zamówień. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję