Płatności - Metody płatności

W sekcji Metody płatności konfigurujemy zawartość pola wyboru metody płatności i integrujemy aplikację CONREGO z zewnętrznymi systemami płatności online.

W aktualnej wersji CONREGO poprzez wbudowane funkcje obsługuje łatwą integracją z systemami: PayU, FirstData, eCard, PayLane, Przelewy24 oraz blockchain.com, które umożliwia płatności za pomocą kryptowaluty bitcoin.

Interfejs panelu Konfiguracja metod płatności zawiera listę pozycji menu dostępnych dla pola metoda_platnosci skonfiugurowanych w sekcji Konfiguracja systemu > Formularz rejestracyjny. Innymi słowy, na poniższym ekranie widoczne są trzy podsekcje:
- PRZELEW,
- KARTA,
- SZYBKI-PRZELEW,
ponieważ właśnie takie pozycje menu zostały skonfigurowane w selektorze metoda_platnosci dla przykładowego wdrożenia. To jednak czy faktyczne metody płatności będą odpowiadały nazwom podanym w menu zależy tylko i wyłączenie od konfiguracji wymienionych podsekcji.

Każda podsekcja (pozycja w menu) posiada opis jaki wprowadzono dla dostępnych wersji językowych (np. PL: Przelew bankowy   EN: Bank transfer) oraz selektor metody płatności, która mają zostać przypisana do wybranej pozycji menu.

 

 

Przelew bankowy

Jeśli selektor Gateway ustawisz w pozycji Brak to wybrana w przez rejestrującego się uczestnika za pomocą pola metoda płatności nie będzie zależna od żadnego zewnętrznego systemu i tym samym będzie to najwłaściwsza opcja do procesowania zwykłych przelewów.

JEŚLI PLANUJESZ PRZYJMOWAĆ PŁATNOŚCI TYLKO ZWYKŁYM PRZELEWEM...
to zalecamy ukrycie pola metoda_platnosci z formularza, ponieważ będzie ono de facto zbędne w sytuacji, gdy nie jest w żadnym przypadku oferowane przekierowanie na bramki płatnicze. Rejestracja jest wówczas ciągła, aż do momentu wysyłki wiadomości e-mail z potwierdzeniem rejestracji.

 

Konfiguracja bramki płatniczej PayU

Poniżej opisujemy proces integracji bramki PayU z systemem CONREGO. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o działaniu platformy PayU odwiedź stronę https://www.payu.pl/developers.

 1. W górnej części panelu znajdziesz adresy URL jakie należy wprowadzić w konfiguracji sklepu w panelu administracyjnym PayU po zalogowaniu się jako użytkownik na uprawnieniach administratora. UWAGA: na interaktywnym zrzucie ekranu podane adresy URL zawierają domenę v4.conrego.pl, którą należy podmienić na własną domenę instalacji CONREGO.
 2. Pola, do których należy przepisać informacji z konfiguracji sklepu w panelu administracyjnym PayU
 3. W pola:
  - Id punktu płatności (pos_id),
  - Klucz autoryzacji płatności (pos_auth_key),
  - Klucz (MD5),
  - Drugi klucz (MD5),
  wprowadź skopiowane z panelu PayU wartości.
 4. Na etapie testów ustaw selektor Płatności testowe w pozycji true, lecz pamiętaj by przestawić go na pozycję false przed otwarciem rejestracji.
 5. Wprowadzenie mnożnika dla płatności umożliwia dokonywanie płatności testowych w przypadku opcji uczestnictwa powyżej kwoty 1000 PLN. PayU umożliwia bowiem wykonywanie płatności testowych jedynie do takiej kwoty. W przypadku realizacji testów wprowadź więc mnożnik równy 0.1 i pamiętaj, by przed uruchomieniem faktycznej rejestracji przywrócić mnożnik o wartości 1 (100%).
 6. Strona, na którą zostanie przekierowany uczestnik po poprawnej płatności powinna zawierać adres strony, która pojawi się po powrocie z bramki płatniczej w przypadku poprawnie zrealizowanej płatności. Jeśli chcesz, by uczestnik został przeniesiony na stronę z potwierdzeniem rejestracji należy w tym polu wprowadzić link do formularza rejestracyjnego np. /rejestracja.
 7. Strona, na którą zostanie przekierowany uczestnik po nieudanej płatności powinna zawierać adres strony, która pojawi się po powrocie z bramki płatniczej w przypadku niezrealizowanej płatności. Jeśli chcesz, by uczestnik został przekierowany na domyślną stronę informującą o błędzie transakcji, którą można edytować w katalogu /application/classes/views/payment_error.php, to pole należy zostawić puste. Użytkownicy CONREGO Pro mogą jednak samodzielnie stworzyć własną podstronę z informacją o kłopotach z transakcją za pomocą sekcji Serwis > Strony serwisu i wprowadzić w omawianym polu link do własnej strony.
 8. Opcja Po poprawnej płatności automatyczna zmiana statusu uczestnika na: umożliwia wymuszenie automatycznej zmiany statusu rejestracji uczestnika, który dokonał poprawnej płatności przez bramkę płatniczą. Docelowy status wybieramy za pomocą dostępnego pod tą opcją selektora.
 9. Dzięki opcji Po poprawnej płatności automatycznie wyślij e-mail z potwierdzeniem transakcji system automatycznie dostarczy wiadomość, której treść edytujemy w sekcji Płatności > Potwierdzenie transakcji, która opcjonalnie może zawierać fakturę VAT (zależnie od ustawień w sekcji Płatności > Konfiguracja dokumnentów).

 

Konfiguracja bramki płatniczej PayPal

Poniżej opisujemy proces integracji bramki PayPal z systemem CONREGO. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o działaniu platformy PayPal odwiedź stronę https://www.paypal.com/.

 1. W pole Adres e-mail konta PayPal wprowadź adres email, na którym zarejestrowałeś swoje konto PayPal.
 2. Na etapie testów ustaw selektor Płatności testowe w pozycji true, lecz pamiętaj by przestawić go na pozycję false przed otwarciem rejestracji.
 3. Wprowadzenie mnożnika dla płatności umożliwia dokonywanie płatności testowych o wartości niższej niż ta ustawiona w cenniku. Pamiętaj, by przed uruchomieniem faktycznej rejestracji przywrócić mnożnik o wartości 1 (100%).
 4. Strona, na którą zostanie przekierowany uczestnik po poprawnej płatności powinna zawierać adres strony, która pojawi się po powrocie z bramki płatniczej w przypadku poprawnie zrealizowanej płatności. Jeśli chcesz, by uczestnik został przeniesiony na stronę z potwierdzeniem rejestracji należy w tym polu wprowadzić link do formularza rejestracyjnego np. /rejestracja.
 5. Strona, na którą zostanie przekierowany uczestnik po nieudanej płatności powinna zawierać adres strony, która pojawi się po powrocie z bramki płatniczej w przypadku niezrealizowanej płatności. Jeśli chcesz, by uczestnik został przekierowany na domyślną stronę informującą o błędzie transakcji, którą można edytować w katalogu /application/classes/views/payment_error.php, to pole należy zostawić puste. Użytkownicy CONREGO Pro mogą jednak samodzielnie stworzyć własną podstronę z informacją o kłopotach z transakcją za pomocą sekcji Serwis > Strony serwisu i wprowadzić w omawianym polu link do własnej strony.
 6. Opcja Po poprawnej płatności automatyczna zmiana statusu uczestnika na: umożliwia wymuszenie automatycznej zmiany statusu rejestracji uczestnika, który dokonał poprawnej płatności przez bramkę płatniczą. Docelowy status wybieramy za pomocą dostępnego pod tą opcją selektora.
 7. Dzięki opcji Po poprawnej płatności automatycznie wyślij e-mail z potwierdzeniem transakcji system automatycznie dostarczy wiadomość, której treść edytujemy w sekcji Płatności > Potwierdzenie transakcji, która opcjonalnie może zawierać fakturę VAT (zależnie od ustawień w sekcji Płatności > Konfiguracja dokumnentów).

 

Konfiguracja bramki płatniczej eCard

Poniżej opisaliśmy proces integracji bramki płatniczej platformy oferowanej przez eCard z systemem CONREGO. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o działaniu platformy eCard odwiedź stronę http://www.ecard.pl.

 1. Wiersz Adres HTTP powiadomienia POST (tylko http lub https, port 80 lub 443): zawiera adres jaki należy wprowadzić w konfiguracji sklepu w panelu administracyjnym eCard wraz z poprawną domeną dla własnej instalacji CONREGO.
 2. W polu ID konta wprowadź identyfikator konta klienta eCard. Jest to ten sam identyfikator, który służy do logowania do panelu administracyjnego eCard.
 3. W polu Hasło wprowadź hasło przypisane do własnego identyfikatora.
 4. Selektor waluty płatności umożliwia zmianę waluty procesowanych transakcji.
 5. Wprowadzenie mnożnika dla płatności umożliwia dokonywanie płatności testowych po przemnożeniu kwoty docelowej przez np. 0.05 co umożliwia testy niskim kosztem, nawet w przypadku, gdy nie dysponujesz kontem testowym w ramach platformy eCard. W przypadku realizacji testów ustaw wprowadź więc mnożnik równy np. 0.05 i pamiętaj, by przed uruchomieniem faktycznej rejestracji przywrócić mnożnik o wartości 1 (100%).
 6. Strona, na którą zostanie przekierowany uczestnik po poprawnej płatności powinna zawierać adres strony, która pojawi się po powrocie z bramki płatniczej w przypadku poprawnie zrealizowanej płatności. Jeśli chcesz, by uczestnik został przeniesiony na stronę z potwierdzeniem rejestracji należy w tym polu wprowadzić link do formularza rejestracyjnego np. /rejestracja.
 7. Strona, na którą zostanie przekierowany uczestnik po nieudanej płatności powinna zawierać adres strony, która pojawi się po powrocie z bramki płatniczej w przypadku niezrealizowanej płatności. Jeśli chcesz, by uczestnik został przekierowany na domyślną stronę informującą o błędzie transakcji, którą można edytować w katalogu /application/classes/views/payment_error.php, to pole należy zostawić puste. Użytkownicy CONREGO Pro mogą jednak samodzielnie stworzyć własną podstronę z informacją o kłopotach z transakcją za pomocą sekcji Serwis > Strony serwisu i wprowadzić w omawianym polu link do własnej strony.
 8. Opcja Po poprawnej płatności automatyczna zmiana statusu uczestnika na: umożliwia wymuszenie automatycznej zmiany statusu rejestracji uczestnika, który dokonał poprawnej płatności przez bramkę płatniczą. Docelowy status wybieramy za pomocą dostępnego pod tą opcją selektora.
 9. Dzięki opcji Po poprawnej płatności automatycznie wyślij e-mail z potwierdzeniem transakcji system automatycznie dostarczy wiadomość, której treść edytujemy w sekcji Płatności > Potwierdzenie transakcji, która opcjonalnie może zawierać fakturę VAT (zależnie od ustawień w sekcji Płatności > Konfiguracja dokumnentów).

 

Konfiguracja bramki płatniczej FirstData (PolCard)

 1. W pola:
  - Id punktu płatności (pos_id),
  - Klucz współdzielony,
  wprowadź skopiowane z panelu FDP wartości.
 2. Na etapie testów ustaw selektor Płatności testowe w pozycji true, lecz pamiętaj by przestawić go na pozycję false przed otwarciem rejestracji.
 3. Wprowadzenie mnożnika dla płatności umożliwia dokonywanie płatności testowych po przemnożeniu kwoty docelowej przez np. 0.05 co umożliwia testy niskim kosztem, nawet w przypadku, gdy nie dysponujesz kontem testowym w ramach platformy FirstData. W przypadku realizacji testów ustaw wprowadź więc mnożnik równy np. 0.05 i pamiętaj, by przed uruchomieniem faktycznej rejestracji przywrócić mnożnik o wartości 1 (100%).
 4. Strona, na którą zostanie przekierowany uczestnik po poprawnej płatności powinna zawierać adres strony, która pojawi się po powrocie z bramki płatniczej w przypadku poprawnie zrealizowanej płatności. Jeśli chcesz, by uczestnik został przeniesiony na stronę z potwierdzeniem rejestracji należy w tym polu wprowadzić link do formularza rejestracyjnego np. /rejestracja.
 5. Strona, na którą zostanie przekierowany uczestnik po nieudanej płatności powinna zawierać adres strony, która pojawi się po powrocie z bramki płatniczej w przypadku niezrealizowanej płatności. Jeśli chcesz, by uczestnik został przekierowany na domyślną stronę informującą o błędzie transakcji, którą można edytować w katalogu /application/classes/views/payment_error.php, to pole należy zostawić puste. Użytkownicy CONREGO Pro mogą jednak samodzielnie stworzyć własną podstronę z informacją o kłopotach z transakcją za pomocą sekcji Serwis > Strony serwisu i wprowadzić w omawianym polu link do własnej strony.
 6. Opcja Po poprawnej płatności automatyczna zmiana statusu uczestnika na: umożliwia wymuszenie automatycznej zmiany statusu rejestracji uczestnika, który dokonał poprawnej płatności przez bramkę płatniczą. Docelowy status wybieramy za pomocą dostępnego pod tą opcją selektora.
 7. Dzięki opcji Po poprawnej płatności automatycznie wyślij e-mail z potwierdzeniem transakcji system automatycznie dostarczy wiadomość, której treść edytujemy w sekcji Płatności > Potwierdzenie transakcji, która opcjonalnie może zawierać fakturę VAT (zależnie od ustawień w sekcji Płatności > Konfiguracja dokumnentów).

 

Konfiguracja bramki płatniczej Przelewy24

 1. W pola:
  - ID konta,
  - Id punktu płatności (pos_id),
  - kod CRC,
  wprowadź skopiowane z panelu Przelewy24 wartości.
 2. Za pomocą wymienionych niżej selektorów wskaż właściwe pola formularza odpowiadające etykietom:
  - Pole formularza przechowujące adres płatnika,
  - Pole formularza przechowujące kod pocztowy płatnika,
  - Pole formularza przechowujące miejscowość płatnika.
 3. Na etapie testów ustaw selektor Płatności testowe w pozycji true, lecz pamiętaj by przestawić go na pozycję false przed otwarciem rejestracji.
 4. Wprowadzenie mnożnika dla płatności umożliwia dokonywanie płatności testowych po przemnożeniu kwoty docelowej przez np. 0.05 co umożliwia testy niskim kosztem, nawet w przypadku, gdy nie dysponujesz kontem testowym w ramach platformy Przelewy24. W przypadku realizacji testów ustaw wprowadź więc mnożnik równy np. 0.05 i pamiętaj, by przed uruchomieniem faktycznej rejestracji przywrócić mnożnik o wartości 1 (100%).
 5. Strona, na którą zostanie przekierowany uczestnik po poprawnej płatności powinna zawierać adres strony, która pojawi się po powrocie z bramki płatniczej w przypadku poprawnie zrealizowanej płatności. Jeśli chcesz, by uczestnik został przeniesiony na stronę z potwierdzeniem rejestracji należy w tym polu wprowadzić link do formularza rejestracyjnego np. /rejestracja.
 6. Strona, na którą zostanie przekierowany uczestnik po nieudanej płatności powinna zawierać adres strony, która pojawi się po powrocie z bramki płatniczej w przypadku niezrealizowanej płatności. Jeśli chcesz, by uczestnik został przekierowany na domyślną stronę informującą o błędzie transakcji, którą można edytować w katalogu /application/classes/views/payment_error.php, to pole należy zostawić puste. Użytkownicy CONREGO Pro mogą jednak samodzielnie stworzyć własną podstronę z informacją o kłopotach z transakcją za pomocą sekcji Serwis > Strony serwisu i wprowadzić w omawianym polu link do własnej strony.
 7. Opcja Po poprawnej płatności automatyczna zmiana statusu uczestnika na: umożliwia wymuszenie automatycznej zmiany statusu rejestracji uczestnika, który dokonał poprawnej płatności przez bramkę płatniczą. Docelowy status wybieramy za pomocą dostępnego pod tą opcją selektora.
 8. Dzięki opcji Po poprawnej płatności automatycznie wyślij e-mail z potwierdzeniem transakcji system automatycznie dostarczy wiadomość, której treść edytujemy w sekcji Płatności > Potwierdzenie transakcji, która opcjonalnie może zawierać fakturę VAT (zależnie od ustawień w sekcji Płatności > Konfiguracja dokumnentów).

 

Konfiguracja bramki płatniczej PayLane

 1. W pola:
  - Login,
  - Hasło,
  - Ciąg znaków zabezpieczający transakcję (salt),
  - Token zabezpieczający automatyczne potwierdzenia (wymagany kontakt z BOK PayLane),
  wprowadź skopiowane z panelu PayLane wartości.
 2. Wprowadzenie mnożnika dla płatności umożliwia dokonywanie płatności testowych po przemnożeniu kwoty docelowej przez np. 0.05 co umożliwia testy niskim kosztem, nawet w przypadku, gdy nie dysponujesz kontem testowym w ramach platformy PayLane. W przypadku realizacji testów ustaw wprowadź więc mnożnik równy np. 0.05 i pamiętaj, by przed uruchomieniem faktycznej rejestracji przywrócić mnożnik o wartości 1 (100%).
 3. Strona, na którą zostanie przekierowany uczestnik po poprawnej płatności powinna zawierać adres strony, która pojawi się po powrocie z bramki płatniczej w przypadku poprawnie zrealizowanej płatności. Jeśli chcesz, by uczestnik został przeniesiony na stronę z potwierdzeniem rejestracji należy w tym polu wprowadzić link do formularza rejestracyjnego np. /rejestracja.
 4. Strona, na którą zostanie przekierowany uczestnik po nieudanej płatności powinna zawierać adres strony, która pojawi się po powrocie z bramki płatniczej w przypadku niezrealizowanej płatności. Jeśli chcesz, by uczestnik został przekierowany na domyślną stronę informującą o błędzie transakcji, którą można edytować w katalogu /application/classes/views/payment_error.php, to pole należy zostawić puste. Użytkownicy CONREGO Pro mogą jednak samodzielnie stworzyć własną podstronę z informacją o kłopotach z transakcją za pomocą sekcji Serwis > Strony serwisu i wprowadzić w omawianym polu link do własnej strony.
 5. Opcja Po poprawnej płatności automatyczna zmiana statusu uczestnika na: umożliwia wymuszenie automatycznej zmiany statusu rejestracji uczestnika, który dokonał poprawnej płatności przez bramkę płatniczą. Docelowy status wybieramy za pomocą dostępnego pod tą opcją selektora.
 6. Dzięki opcji Po poprawnej płatności automatycznie wyślij e-mail z potwierdzeniem transakcji system automatycznie dostarczy wiadomość, której treść edytujemy w sekcji Płatności > Potwierdzenie transakcji, która opcjonalnie może zawierać fakturę VAT (zależnie od ustawień w sekcji Płatności > Konfiguracja dokumnentów).

 

Konfiguracja płatności realizowanych przez blockchain.com

Formularz konfiguracji tej metody płatności umożliwia łatwą konfigurację płatności kryptowalutą Bitcoin.

 1. Uzupełnij pola oznaczone etykietami:
  - Adres portfela bitcoin, na który mają wpływać środki.
  - Klucz uwierzytelniający, będący losowym ciągiem znaków potwierdzających transakcję.
  - Ilość wymaganych potwierdzeń transakcji,
  - xPub, czyli unikatowy ciąg znaków idetyfikujący Twój portfel (nadawany przez blockchain)
  - Apikey, czyli klucz dostępowy do API blockchain.info (dostępny pod adresem https://api.blockchain.info/v2/apikey/request/
  - Wartość 1 BTC dla poszczególnych walut: PLN, EUR, USD.
 2. Wprowadzenie mnożnika dla płatności umożliwia dokonywanie płatności testowych po przemnożeniu kwoty docelowej przez np. 0.05 co umożliwia testy niskim kosztem. W przypadku realizacji testów ustaw wprowadź więc mnożnik równy np. 0.05 i pamiętaj, by przed uruchomieniem faktycznej rejestracji przywrócić mnożnik o wartości 1 (100%).
 3. Opcja Po poprawnej płatności automatyczna zmiana statusu uczestnika na: umożliwia wymuszenie automatycznej zmiany statusu rejestracji uczestnika, który dokonał poprawnej płatności przez bramkę płatniczą. Docelowy status wybieramy za pomocą dostępnego pod tą opcją selektora.
 4. Dzięki opcji Po poprawnej płatności automatycznie wyślij e-mail z potwierdzeniem transakcji system automatycznie dostarczy wiadomość, której treść edytujemy w sekcji Płatności > Potwierdzenie transakcji, która opcjonalnie może zawierać fakturę VAT (zależnie od ustawień w sekcji Płatności > Konfiguracja dokumnentów).

 

Dokumentacja (aktualna dla v4.40)

Bądź na bieżąco z nowościami i subskrybuj newsletter CONREGO

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję regulamin korzystania z usług newslettera internetowego na stronie conrego.com.pl
Ta strona używa cookies celem gromadzenia danych o użytkownikach w celach marketingowych i obsługi procesów związanych z realizacją zamówień. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję