Konfiguracja systemu - Formularz rejestracyjny

Konfiguracja formularza rejestracyjnego dzieli się na dwa etapy. W tej sekcji zrealizujesz pierwszy.

Opcje dostępne w interfejsie sekcji Formularz rejestracyjny podzielone są na trzy bloki umożliwiające:
- Konfigurację pól formularza rejestracyjnego,
- Mapowanie pól konfigurowalnych z podstawowymi polami baz danych,
- Wybór pól formularza rejestracyjnego, których wartości powinny być dostępne we wszystkich krokach procesu rejestracji.

Konfigurację pól formularza

Tworzenie listy pól formularza rejestracyjnego odbywa się w tabeli podzielonej na 4 kolumny:

 1. Rodzaj, zawierającej selektor typu:
  - pole tekstowe (zwykłe pole tekstowe)
  - wielowierszowe pole tekstowe
  - pole hasła (pole które będzie przydatne, jeśli planujesz udostępnić uczestnikom możliwość logowania do rejestracji i jej edycji za pomocą opcji w sekcji Konfiguracja systemu > Inne opcje)
  - lista wyboru (selektor opcji osadzonych w menu umożliwiający wybór tylko jednej opcji)
  - przełącznik (wielokrotnego wyboru)
  - przełącznik (jednokrotnego wyboru)
  - plik (pole wysyłki pliku na serwer)
  - lista krajów (selektor zawierający edytowalną listę państw)
  - waluta (pole, które będzie przydatne, jeśli planujesz udostępnić uczestnikom możliwość płatności w różnych walutach. Waluty i cennik możesz skonfigurować w sekcji Płatności > Cennik uczestnictwa i usług.)
  - kod rabatowy (pole tekstowe umożliwiające wprowadzenie i użycie kodu rabatowego skonfigurowanego w sekcji Płatności - Kody rabatowe)
  - rodzaj uczestnictwa (selektor umożliwiający wybór rodzaju uczestnictwa skonfigurowanego w sekcji Konfiguracja systemu - Konfiguracja eventu).
 2. Nazwa, zawierającej pole umożliwiające wprowadzenie ID pola. Identyfikator jest nazwą niezwiązaną z wersją jęzkową, to nazwa ogólna pola dzięki, której:
  - łatwiej będzie je rozpoznać konfigurując formularz w sekcji Rejestracja - Etap I: Formularz,
  - będzie można odwołać się do konkretnego ID elementu formularza (modyfikując kod w pliku conrego.js), jeśli zajdzie taka potrzeba.
 3. Wartość domyślna, zawierającej pola wartości dla indeksu zerowego w przypadku elementów typu select. Pola wartości domyślnej pojawiają się w liczbie odpowiadającej wersjom językowym, które konfiugurujesz dla swojego wdrożenia. Zwykle domyślną wartością jest tekst: "- wybierz -" i jego tłumaczenia na inne języki.
 4. Wartości, umożliwiającej tworzenie listy wyboru dla elementów typu select, checkbox i radio. Dla każdej z pozycji listy dodawanej za pomocą przycisku dodaj nowe pojawi się okno umożliwiające podane ID wartości i pole tekstowe nazwy tej wartości (pojedyncze dla każdej z dostępnych dla Twojego wdrożenia wersji językowych).
 5. Poniżej listy wszystkich pól formularza znajdziesz przycisk dodaj nowe, który służy do tworzenia kolejnych pól

Mapowanie pól

Pola, które tworzymy za pomocą bloku opisanego wyżej są gotowe do dalszej konfiguracji w sekcji Rejestracja - Etap I: Formularz, lecz w systemie znajdziesz wiele miejsc, gdzie odwołujemy się do pewnych danych, które nazywamy polami podstawowymi. Takimi polami są: imię, nazwisko, e-mail, telefon, organizacja, metoda płatności, hasło. Dzięki procesowi, który nazwaliśmy mapowaniem możesz wskazać systemowi, które z pól przygotowanych w formularzu są odpowiednikami pól podstawowych. W bloku służącym do mapowania pól konfigurowalnych z podstawowymi w bazie danych znajdziesz więc tabelę zawierającą tzy kolumny:
- pole w bazie, zawierająca selektor pól podstawowych,
- pole w formularzu, zawierająca selektor pól, które skonfigurowano w bloku Konfiguracja pól formularza rejestracyjnego,
- w ostatniej kolumnie znajdziesz ikonę , która umożliwia usuwanie powiązanie pól podstawowych z konfigurowalnymi.

ZALECAMY SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS MAPOWANIA PÓL FORMULARZA
ponieważ nieprawidłowe mapowanie pól może spowodować spory bałagan w bazie danych. Przed wyjściem z tej sekcji upewnij się, że wszystkie pola podstawowe są właściwie przypisane do konfigurowalnych. Zanim uruchomisz rejestrację dokładnie przetestuj ich działanie i widoki raportów.


Udostępnianie wartości pól na wszystkich krokach rejestracji

UWAGA: Ta funkcjonalność wykorzystywana jest sporadycznie i wymaga dobrej znajomości Javascriptu i PHP.

Nagłówek ostatniego bloku mówi: Wybierz pola formularza rejestracyjnego, których wartości powinny zostać dostępne we wszystkich krokach procesu rejestracji i tak należy rozumieć jego przeznaczenie. Po co udostępniać pola na pozostałych krokach rejestracji? Otóż, przy bardzo zaawansowanych wdrożeniach może okazać się to bardzo przydatne w sytuacji, gdy pola z metodą płatności musisz udostępnić na np. etapie Podsumowania rejestracji. Jak już zapewne wiesz, nie ma w tej sekcji możliwości dodawania pól formularza. Do osiągnięcia takiego efektu potrzebujesz solidnej wiedzy z zakresu JS i PHP oraz selektora pól (które powinny zostać udostępnione celem późniejszego wywołania) dostępnego w tym bloku.

 

 

Dokumentacja (aktualna dla v4.40)

Bądź na bieżąco z nowościami i subskrybuj newsletter CONREGO

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję regulamin korzystania z usług newslettera internetowego na stronie conrego.com.pl
Ta strona używa cookies celem gromadzenia danych o użytkownikach w celach marketingowych i obsługi procesów związanych z realizacją zamówień. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję