Konfiguracja systemu - Obsługa gości

W sekcji Obsługa gości dostępne są funkcje związane z modułami Recepcja oraz Kontrola dostępu.

Panel został podzielony na grupy opcji, odpowiadających za różne funkcje systemu:

 1. Pierwsza grupa to dwie opcje związane z modułem Kontroli dostępu:
  - Włącz panel ścieżki uczestnika podczas eventu pozwala na podgląd zapisanych przez aplikację odczytów nadrukowanych na identyfikatorach kodów kreskowych lub QR podczas przemieszczania się uczestników przez punkty recepcyjne i kontrolne.
  - Blokuj dostęp na punktach Kontroli Dostępu uczestnikom, których obecność nie została odnotowana na Recepcji spowoduje, że uczestnik, którego obecność nie została odnotowana na żadnym ze stanowisk recepcyjnych (oznaczenie manualne lub odczyt kodu kreskowego / QR za pomocą modułu Obsługa gości > Recepcja) pozostanie niewidoczny w interfejsie modułu Obsługa gości > Kontrola Dostępu i nie będzie możliwa weryfikacja uprawnień dostępu do wybranej strefy dla tego uczestnika.
 2. W drugiej grupie znajdują się dwie opcje, których działanie jest do siebie zbliżone: Zresetuj dane odczytów dla Recepcji oraz Zresetuj dane odczytów dla Kontroli dostępu. Opcje te służą do usuwania z bazy danych aplikacji informacji o obecności uczestników odnotowanej za pomocą modułu Obsługa gości > Recepcja oraz odczytów zrealizowanych na punktach kontrolnych za pomocą modułu Obsługa gości > Kontrola Dostępu. Uwaga! Działanie tych opcji jest nieodwracalne z poziomu interfejsu CONREGO. Odzysk utraconych danych możliwy będzie jedynie poprzez odtworzenie kopii zapasowej bazy danych (poprzez interfejs aplikacji PHPmyadmin).
 3. Kolejna grupa zawiera opcje związane z obsługą modułu Obsługa gości > Recepcja:
  - Wyłącz druk identyfikatorów podczas Recepcji wyłącza w interfejsie modułu przycisk umożliwiający wydruk identyfikatorów podczas pracy recepcji. Mechanizm druku identyfikatorów działa tylko w sytuacji, gdy korzystasz z modułu Generator PDF.
  - Automatycznie drukuj identyfikator po jeżeli zostaną zaznaczone opcje Modyfikacji danych uczestnika / Przypisaniu nowego identyfikatora dla uczestnika / Odnotowaniu obecności uczestnika, które reprezentują przyciski dostępne w interfejsie modułu Obsługa gości > Recepcja, to po ich użyciu plik identyfikatora zostanie automatycznie wysłany do drukarki podłączonej do komputera.
  - Wyłącz możliwość edycji danych uczestnika podczas Recepcji - użycie tej opcji spowoduje ukrycie przycisku Edytuj dane w interfejsie Recepcja i tym samym zablokowanie możliwości edycji danych uczestników.
  - Wyłącz możliwość dodawania nowych uczestników podczas Recepcji - użycie tej opcji spowoduje ukrycie przycisku Dodaj uczestnika, a co za tym idzie zablokowanie możliwości dodawania nowych uczestników podczas recepcji.
 4. Opcja Wybierz pola formularza, które mają być widoczne na recepcji odpowiada za wygląd interfejsu modułów Recepcja oraz Kontrola dostępu. Tabela udostępniona w tej opcji zawiera trzy kolumny:
  - Nazwa pola - ta kolumna zawiera nazwy wszystkich pól formularza rejestracyjnego.
  - Widoczność na recepcji - zaznaczenie checkboxów odpowiadających elementom formularza spowoduje wyświetlanie danych zawartych w tych polach w interfejsie modułu Obsługa Gości > Recepcja.
  - Widoczność na kontroli dostępu - zaznaczenie checkboxów odpowiadających elementom formularza spowoduje wyświetlanie danych z tych pól formularza w interfejsie modułu Obsługa Gości > Kontrola dostępu.
 5. Kolejna grupa zawiera opcję Podczas Recepcji lista gości zawierać będzie jedynie uczestników z wybranymi statusami, umożliwiającą wybór statusów rejestracji, które będą dostępne w interfejsie modułu Obsługa Gości > Recepcja. Jeżeli status nie zostanie zaznaczony, to rekord uczestnika nie pojawi się w selektorze wyszukiwania manualnego uczestników i zablokowana zostanie możliwość automatycznego oznaczania obecności uczestników z tym statusem za pomocą odczytu kodu kreskowego lub QR. Dokładnie przeanalizuj, które ze statusów powinny zostać oznaczone.
  Przykładowa sytuacja:
  jeśli udział w konferencji X jest odpłatny, a uczestnik który zarejestrował się na konferencję nie dokonał płatności to jego rejestracja będzie posiadała status nieopłacona. Jeżeli więc oznaczysz nieopłacona jako status akceptowalny na stanowisku recepcyjnym, to osoba, która jest winna organizatorowi opłatę konferencyjną skorzysta z udziału bez żadnych ograniczeń systemowych!
 6. Ostatnia grupa opcji powiązana jest modułem Generator PDF i pozwala na "zaszycie" różnych informacji w kodach QR uczestników:
  - Adres URL zaszyty w kodzie QR - pozwala na dodanie do ciągu znaków zawartego w kodzie QR odnośnika do strony internetowej, na której można umieścić dowolne treści (np. program wydarzenia).
  - Dołącz link do elektronicznej wizytówki (.vcf) w kodach QR przypisanych uczestnikom - pozwala na dodanie do kodu QR linku umożliwiającego pobranie pliku elektronicznej wizytówki każdego z uczestników. Pozwoli to na łatwe udostępnianie przez uczestników danych kontaktowych innym uczestnikom w trakcie imprezy. Wystarczy, że posiadają oni smartfon z oprogramowaniem skanera kodów QR. Jeśli zechcesz aktywować tą funkcję to system umożliwi Ci wybór, które dane mają zostać dodane do wirtualnych wizytówek.

Dokumentacja (aktualna dla v4.40)

Bądź na bieżąco z nowościami i subskrybuj newsletter CONREGO

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję regulamin korzystania z usług newslettera internetowego na stronie conrego.com.pl
Ta strona używa cookies celem gromadzenia danych o użytkownikach w celach marketingowych i obsługi procesów związanych z realizacją zamówień. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję